Naziv
Tečaj latinskoga jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
132035
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Poznavanje i praktična primjena osnova latinske gramatike i sposobnost prevođenja jednostavnih latinskih tekstova.
Sadržaj
 1. imperativi
 2. konjunktivi
 3. ostali glagolski oblici
 4. deponentni i semideponentni glagoli
 5. konstrukcija akuzativa s infinitivom
 6. konstrukcija nominativa s infinitivom
 7. sinteza i priprema za ispit
 8. uvodni sat
 9. glagoli - gramatičke kategorije glagola, glagolske osnove
 10. prezentska onova
 11. prezentska onova
 12. prezentska osnova - pasiv
 13. glagol sum, esse fui
 14. perfektna osnova
 15. participska osnova

Ishodi učenja
 1. ispravno pročitati latinski tekst
 2. prepoznati morfološke kategorije u latinskom jeziku
 3. prepoznati sinaktičke kategorije u latinskom jeziku
 4. samostalno prevesti jednostavnije tekstove
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Elementa Latina, Zagreb: Školska knjiga
 2. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 3. dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar