Naziv
Tehnike i metode usmenog prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117552
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Razlikovanje prednosti i preduvjeta različitih tehnika i metoda usmenog prevođenja
Sadržaj
 1. Vrste i oblici usmenog prevođenja i njihove specifičnosti (I)
 2. Vrste i oblici usmenog prevođenja i njihove specifičnosti (II)
 3. Priprema tumača za obavljanje zadatka - istraživanje i pribavljanje detaljnih informacija (I)
 4. Priprema tumača za obavljanje zadatka - istraživanje i pribavljanje detaljnih informacija (II)
 5. Vježbanje pamćenja
 6. Tehnike memoriranja
 7. Faze unilateralnog (monološkog) konzekutivnog prevođenja
 8. Osobitosti bilateralnog (dijaloškog) konzekutivnog prevođenja
 9. Razlike između konzekutivnog i simultanog prevođenja
 10. Strategije komprimiranja (I)
 11. Strategije komprimiranja (II)
 12. Sažimanje sadržaja i parafraziranje (I)
 13. Sažimanje sadržaja i prafraziranje (II)
 14. Segmentiranje teksta prema smislu
 15. Usklađivanje tempa s tempom govornika čiji se govor prevodi

Ishodi učenja
 1. Upoznati glavne značajke konsekutivnog, simultanog, šaptanog i razgovornog prevođenja
 2. Prepoznati specifične uvjete i poteškoće situacija s prevođenjem
 3. Razviti kriterije odabira tehnika i metoda
 4. Osmisliti prilagođene strategije prevođenja
 5. Stvoriti primjerene uvjete za prevođenje
 6. Objasniti korisniku bitne uvjete uspješnog prevođenja
Metode podučavanja
Frontalno predavanje uz mogućnost povremenog uvježbavanja
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Ulrich Kautz: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens
 2. Erich Feldweg: Der Konferenzdolmetscher im internationalen Kommunikationsprozess
 3. Joanna Best, Sylvia Kalina (Hrsg): Übersetzen und Dolmetschen: Eine Orientierungshilfe
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij