Naziv
Tekstne vrste II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
51449
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje znanja o funkcioniranju i strukturiranju tekstnih vrsta, usporedba tekstnih vrsta, produkcija odabranih tekstnih vrsta
Sadržaj
 1. Tekst u suvremenoj lingvističkoj teoriji
 2. Tekstne vrste i kriteriji za njihovo razlikovanje
 3. Komentar - primjeri
 4. Komentar - analiza
 5. Kolumna - primjeri
 6. Kolumna - analiza
 7. Regionalni novinski prilog - primjeri
 8. Regionalni novinski prilog - analiza
 9. Natječaj za radno mjesto - primjeri
 10. Natječaj za radno mjesto - analiza
 11. Intervju - primjeri
 12. Intervju - analiza
 13. Sportski izvještaj -- primjeri
 14. Sportski izvještaj - analiza
 15. Ponavljanje i sažetak

Ishodi učenja
 1. Poznavanje i razumijevanje teorijskih postavki tekstne lingvistike
 2. prepoznavanje i razlikovanje struktura pojedinih tekstnih vrsta
 3. usporedba obilježja tekstnih vrsta
 4. produkcija tekstnih vrsta
Metode podučavanja
pojedinačni rad, grupni rad, rad u paru, frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje pismenog rada na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Brinker, Klaus (2005): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 2. de Beaugrande, Robert-Alain; Dressler, Wolfgang Ulrich (1981): Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 3. Fix, Ulla; Poethe, Hannelore; Yos, Gabriele (2003): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch Frankfurt am Main: Peter Lang.
 4. Hennig, M. (2000): Tempus und Temporalität in geschriebenen und gesprochenen Texten. Tübingen: Niemeyer.
 5. Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar