Naziv
Temelji indijske civilizacije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
35949
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.
Sadržaj
 1. Indija - zemljopisne i geopolitičke karakteristike
 2. Povijest znanstvenog zanimanja za Indiju
 3. Prve civilizacije na Indijskom potkontinentu
 4. Indska dolinska civilizacija – položaj, veličina i ustroj
 5. Pečati Indske dolinske civilizacije
 6. Prodor Arijaca na Indijski potkontinent
 7. Kultura vedskih Arijaca
 8. Vedska književnost – podjela i tematika
 9. Pregled vedskih saṃhitā
 10. Vedska religija i vedska božanstva
 11. Kasnija vedska književnost – upanišadi kao početci indijske filozofije
 12. Pomoćna stručna djela – vedāṅge
 13. Organizacija države u staroj Indiji
 14. Struktura društva u staroj Indiji
 15. Obiteljska organizacija u staroj Indiji

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne pojmove vedske književnosti i kulture.
 2. Student će moći grupirati vrste vedske književnosti.
 3. Student će moći opisati duhovnu i povijesnu sliku indijskoga potkontinenta u predarijsko i vedsko doba.
 4. Student će moći razlikovati duhovnost i kulturu predarijskoga doba od vedskoga.
 5. Studen će moći usporediti različite vrste vedske književnosti i vrednovati njihovu ulogu u razvojuindijske kulture.
 6. Student će moći procijeniti religijski, kulturni i socijalni učinak vedske kulture u suvremenoj Indiji.
 7. Student će moći opisati osnovnu društvenu strukturu stare Indije.
 8. Student će moči kritički prosuđivati o pojedinim jezičnim, književnim, religijskim i kulturnim i pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja uz prezentacije i povremeno prikazivanje video materijala – kraćih dokumentarnih filmova koji se dobro uklapaju u pojedine teme.
Metode ocjenjivanja
Usmeno ispitivanje. Student se ocjenjuje samo opisnom ocjenom (P i N) na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Basham, A. L. (1954., pretisci do danas), "The Wonder that was India. A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent before the Coming of the Muslims", New York.
 2. Katičić, Radoslav (1973.), Stara indijska književnost, Zagreb. (osobito uvodna poglavlja u pojedina razdoblja i područja književnosti)
Dopunska literatura
 1. Renou, Louis & Filliozat, Jean (sv. I: 1947., sv. II: 1953., pretisak I ? II: 1985.), L? Inde classique. Manuel des études indiennes, Paris.
 2. Bloomfield, Maurice (1907., 1972.), The Religion of the Veda, Delhi ? Varanasi
 3. Macdonell, Arthur Anthony (1898., pretisak 1995.), Vedic Mythology, 1Strassburg, Delhi
 4. Zaehner, Robert C. (1966.), Hinduism, London.
 5. Oldenberg, Hermann (11877., 1959.), Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, 1Berlin, Stuttgart.
 6. Ježić, Mislav (1986.), Rgvedski himni, Zagreb.
 7. Ježić, Mislav (1999.),Rgvedske upanišadi, Zagreb (Uvod: povijesni i društveni okvir, Obredni okvir)
 8. Hutton, J. N. (1963.), Caste in India, London.
 9. Wheeler, Sir Mortimer (1953.), The Indus Civilization, Cambridge.
 10. Wheeler, Sir Mortimer (1968.), Early India and Pakistan, London.
 11. Erdosy, George (ur.) (1995.), The Indo-Aryans of Ancien South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity, Berlin ? New York.
 12. Allchin, F. R. (ur.) (1995.), The Archaeology of Early Historic South Asia. The Emergence of Cities and States, Cambridge.
 13. Smith, Vincent A. (31958.), The Oxford History of India, Oxford.
 14. Kulke, H. & Rothermund, D. (1968., 1990.), A History of India, London and New York.
 15. Smith, Vincent A. (1/1924., 4/1967.), Early History of India, from 600 B.C. to the Muhammadan Conquest, including the invasion of Alexander the Great, Oxford.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar