Naziv
Teorija književnosti: Pisanje - literarnost i žanr
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118102
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Definirati i kritički razmotriti pojam literarnosti i njegov odnos spram žanra.
Sadržaj
 1. Uvod: obaveze i način rada
 2. Zakon žanra
 3. Literarnost
 4. Alegorija i fikcija
 5. Alegorija i politika
 6. Autobiografija i alegorija
 7. Autobiografija i politika
 8. Autobiografija i fikcija
 9. Biografija kao govor Dostojevski
 10. Biografija i povijest
 11. Anatomija kao raznoglasje
 12. Anatomija kao roman
 13. Pisanje
 14. Pisanje 2
 15. Zaključak i evaluacija

Ishodi učenja
 1. kategorizirati i tumačiti elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. koristiti različite književnoteorijske tradicije, pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena, te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 3. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ispit.

Obavezna literatura
 1. Dante Alighieri, Novi život [1295], pr. T. Maroević i M. Tomasović (Zagreb: GZH, 1986) Herman Melville, Bartleby, pr. M. Šoljan (Zagreb: GZH, 1988) J.M. Coetzee, Elizabeth Costello [2003], pr. Petar Vujačić (Zagreb: VBZ, 2007) F.M. Dostojevski, Zapisi iz podzemlja [1864], pr. Vladimir Gerić, u: Djela F.M. Dostojevskoga, sv. IV, 6. izdanje (Zagreb: Znanje / Opatija: Otokar Keršovani, 1986) Marin Držić, “Prolog Dugog Nosa” [1551], u: Djela, ur. F. Čale (Zagreb, SNL, 1979) Marguerite Duras, Ljubavnik [1984], pr. Ingrid Šafranek (Zagreb: Ceres, 1998) Hugo von Hofmannsthal, “Pismo” [1902], pr. Suzana Derk u: Pismo Lorda Chandosa: spisi o književnosti, kulturi i povijesti (Zagreb: Naklada Jurčić, 2009) Ernst Jünger, Na mramornim liticama [1939], pr. Igor Bošnjak (Split: Feral Tribune, 1995) Franz Kafka, “Pred zakonom” [1915], u: Proces, pr. Bogomir Herman (Zagreb: GZH, 1981) Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas [1810], pr. Leo Držić (Zagreb: GZH, 1987) Miroslav Krleža, “Djetinjstvo u Agramu 1902-03,” Republika, br. 12 (1952), 337-379; Djetinjstvo 1902-3 i drugi zapisi (Zagreb: Zora 1972) Milan Kundera, Besmrtnost [1990], pr. Sanja Miličević (Sarajevo: Veselin Masleša, 1991; Zagreb: Meandar, 2002) Tin Ujević, Ljudi za vratima gostionice (Zagreb: DHK, 1938) Virginia Woolf, Vlastita soba [1928], pr. Iva Grgić (Zagreb: CŽS, 2003)
 2. Theodor W. Adorno, “Esej o eseju,” pr. N. Čačinović-Puhovski, Filozofsko-sociološki eseji o književnosti (Zagreb: Školska knjiga, 1985), 17-36 Giorgio Agamben, Bartleby ili o kontigenciji, pr. V. Mikšić (Zagreb: Meandar, 2009) Maurice Blanchot, “Jezik fikcije,” pr. M. Gregorić, u: T. Brlek (ur.), Praksa teorije, 337-350 Tomislav Brlek, “Samopisanje: Djetinjstvo u Agramu (1942-1952-1972-?” u: T. Brlek (ur.), Povratak Miroslava Krleže (Zagreb: LZMK, 2015), str. 163-192 Paul de Man, “Autobiography as Defacement,” The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984), 67–81 Gilles Deleuze, “Književnost i život,” pr. M. Gregorić, u: T. Brlek (ur.), Praksa teorije, 171-178 Jacques Derrida, “La loi du genre,” Parages (Paris: Éditions Galilée, 1986), 249-287 Gérard Genette, Fikcija i dikcija, pr. G. Rukavina (Zagreb: Ceres, 2002) Nelson Goodman, Načini svjetotvorstva, pr. D. Lalović (Zagreb: Disput, 2008) Geoffrey H. Hartman, “Književni komentar kao književnost,” pr. N. Gađanski i Ž. Simić, Književna kritika 14(1983)2: 95-113 Wolfgang Iser, “Činovi fingiranja,” pr. M. Bobinac, Umjetnost riječi 31(1987)4: 311-336 Michael Riffaterre, “Upis subjekta,” pr. N. Vajs, u: K. Bagić (ur.), Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor (Zagreb: MD, 2006) Tzvetan Todorov, “Igra drugotnosti: Zapisi iz podzemlja,” pr. M. Bezdan, Književna smotra 13(1981)43-44 Andrea Zlatar, “Alegorija: figura, tumačenje, vrsta,” u: Ž. Benčić i D. Fališevac (ur.), Tropi i figure (Zagreb: ZZZK, 1995), 261-280
Dopunska literatura
 1. Giorgio Agamben, Infanzia e storia (Torino: Einaudi, 1979) Giorgio Agamben, Ideja proze, pr. I. Molek (Zagreb: AGM, 2004) Roland Barthes, Kritika i istina, pr. L. Čale Feldman (Zagreb: Algoritam, 2009) Walter Benjamin, Porijeklo njemačke žalobne igre, pr. J. Finci-Pocrnja (Sarajevo: Verselin Masleša, 1989) Vladimir Biti, Interes pripovjednog teksta: prema prototeoriji pripovijedanja (Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1987) Maurice Blanchot; Književni prostor, prev. V. Šeput (Zagreb: Litteris, 2015) Tomislav Brlek (ur.), Praksa teorije, Quorum 5/6 (2009) Northrop Frye, Anatomija kritike: četiri eseja, pr. G. Gračan (Zagreb: Naprijed, 1979) Gérard Genette, Mimologije: put u kratiliju, pr. N. Vajs (Zagreb: GZH, 1985) Nelson Goodman, Jezici umjetnosti, pr. V. Božičević (Zagreb: Kruzak, 2002) Roman Jakobson, Lingvistika i poetika, ur. M. Ivić i S. Marić (Beograd: Nolit, 1966) Philippe Lejeune, Le pacte autobiografique (Paris: Seuil, 1975) Philippe Lejeune, Signes de vie: Le pacte autobiografique 2 (Paris: Seuil, 2005) Jean-François Lyotard: Lectures d’enfance (Paris: Galilée, 1991) Jacques Rancière, Politique de la littérature (Paris: Galilée, 2007) [Politika književnosti, pr. M. Drča et al. (Novi Sad: Adresa, 2008)] Paul Ricoeur, Živa metafora, pr. N. Vajs (Zagreb: GZH, 1981)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar