Naziv
Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
160794
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Opisati i kritički razmotriti pojam satire s teorijskoga gledišta, uz pomoć odabranih reprezentativnih primjera od antike do književnosti 20. st.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Definicije
 3. SATURA: Juvenal i Horacije
 4. MENIPSKA SATIRA: Apulej
 5. MENIPSKA SATIRA II: Petronije
 6. Filozofija
 7. Politika
 8. Etika
 9. Anatomija
 10. Roman
 11. Polemika
 12. Poezija
 13. Zaključak I
 14. Zaključak II
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 4. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ispit.

Obavezna literatura
 1. Companion to Satire: Ancient to Modern, edited by Ruben Quintero (London: Blackwell, 2007)
 2. Mihail Bahtin, O romanu, prev. Aleksandar Badnjarević (Beograd: Nolit, 1989)
 3. Northrop Frye, Anatomija kritike: četiri eseja, prev. Giga Gračan (Zagreb: Naprijed, 1979)
 4. Elizabeth Hedrick, "A Modest Proposal in Context," Studies in Philology 114(2017)4: 852-874
 5. A. R. Heiserman, "Satire in the Utopia," PMLA 78(1963)3: 163-174
 6. Antun Slavko Kalenić, Petronijevi pogledi na filozofiju jezika (Zagreb: SC, 1978)
 7. Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika: odabrane strane, prev. Petar Pejčinović (Sarajevo: Veselin Masleša, 1985)
 8. Friedrich Schiller, “O naivnom i sentimentalnom pjesništvu,” prev. Sanja Beuge, Forum 40(2001)7/9: 925-991.
 9. Paul Simpson, On the Discourse of Satire: Towards a Stylistic Model of Satirical Humour (Amsterdam: John Benjamins , 2003)
 10. Rimski satiričari: Horacije – Perzije – Juvenal , prev. Šimun Šonje (Zagreb: Božičević, 2014)
 11. Apulej, Zlatni magarac, prev. Albin Vilhar (Zagreb: Stvarnost, 1969)
 12. Kvint Horacije Flak, Satire i epistule, prev. Juraj Zgorelec (Zagreb: MH, 1958)
 13. Petronije Arbiter, Satirikon ili Vragolaste pripovijesti, prev. Antun Slavko Kalenić (Zagreb: GZH, 1986)
 14. Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti , prev. Darinka Nevenić Grabovac (Beograd/Ljubljana/ Zagreb: Svijet knjige, 1990)
 15. Miroslav Krleža, Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana: pri Akademski založbi, 1936)
 16. Miroslav Krleža, Na rubu pameti: roman (Zagreb: BNP, 1938)
 17. Miroslav Krleža, Dijalektički antibarbarus [= Članci i polemike, sv. 5] (Sarajevo: Oslobođenje, 1983)
 18. Thomas More, Utopija, prev. Gorana Stepanić (Zagreb: Globus, 2003)
 19. The Yale Edition of the Complete Works of St. Thomas More, Volume 5: Responsio ad Lutherum (New Haven: Yale University Press, 1969)
 20. Jonathan Swift, Gulliverova putovanja, prev. Iso Velikanović (Zagreb: GZH, 1988)
 21. Jonathan Swift, Satirički spisi, prev. Jagoda Splivalo-Rusan i Giga Gračan (Zagreb: MH, 2009)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar