Naziv
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
52671
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovnim problemima, područjima, terminologijom i razvojem teorije književnosti.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Znanost o književnosti. Osnovni pojmovi i problemi (1)
 3. Znanost o književnosti. Osnovni pojmovi i problemi (2)
 4. Znanost o književnosti. Osnovni pojmovi i problemi (3)
 5. Klasifikacija književnosti (1)
 6. Klasifikacija književnosti (2)
 7. Analiza književnog teksta (1)
 8. Analiza književnog teksta (2)
 9. Poetika, retorika, estetika
 10. Pozitivizam
 11. Formalizam i znanost o književnosti
 12. Lingvistika i znanost o književnosti (1)
 13. Lingvistika i znanost o književnosti (2)
 14. Zaključna rasprava
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. opisati strukturu znanosti o književnosti, definirati njezine grane te objasniti razlike među njima
 2. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 3. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 4. objasniti razlike između sinkronijske i dijakronijske klasifikacije književnosti te nabrojiti i opisati njihove temeljne kategorije
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad (test i esej), aktivnost na nastavi (rasprave i izlaganja).

Obavezna literatura
 1. Solar, Milivoj: Teorija književnosti. Zagreb, 1994.
 2. Eagleton, Terry: Književna teorija. Zagreb, 1987.
 3. Compagnon, Antoine: Demon teorije. Zagreb, 2007.
 4. Škreb, Zdenko i Ante Stamać (ur.): Uvod u književnost. Teorija, metodologija. Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb, 2000.
 2. Beker, Miroslav: Povijest književnih teorija. Zagreb, 1979.
 3. Beker, Miroslav: Suvremene književne teorije. Zagreb, 1999.
 4. Pavličić, Pavao: Književna genologija. Zagreb, 1983.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar