Cilj
Koncipirati i napisati diplomski rad.
Sadržaj
 1. Usmjeravanje diplomanda na uže tematsko područje i metodologiju rada
 2. Izvještaj diplomanda o skupljenoj literaturi, radna verzija teme
 3. Izvještaj diplomanda o proučenoj literaturi, preciznije definiranje teme, upućivanje na dodatnu literaturu
 4. Izvještaj diplomanda o dosadašnjim spoznajama s područja odabrane teme
 5. Koncipiranje rada, provizorno kazalo
 6. Pisanje uvoda (obrazlozenje teme, ciljevi, hipoteze, metodologija)
 7. Pisanje rada, uz konzultacije
 8. Pisanje rada, uz konzultacije
 9. Pisanje rada, uz konzultacije
 10. Pisanje rada, uz konzultacije
 11. Pisanje rada, uz konzultacije
 12. Pisanje rada, uz konzultacije
 13. Pisanje rada, uz konzultacije
 14. Obrana diplomskog rada
 15. Razgovor o područjima interesa diplomanda, usmjeravanje, bibliografski poticaji

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student će moći identificirati i odabrati relevantne stručne i znanstvene tekstove s područja odabrane teme, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu.
 2. Kada položi ovaj kolegij, student će moći fokusirati područje istraživanja primjerene širine i dubine, pogodne za jednosemestralni rad na temi.
 3. Kada položi ovaj kolegij, student će moći primijeniti adekvatne načine proučavanja stručne literature, bilježenja i skiciranja.
 4. Kada položi ovaj kolegij, student će moći koncipirati rad primjereno obrazloženog cilja i ključnih teza.
 5. Kada položi ovaj kolegij, student će moći samostalno provesti zacrtano istraživanje i interpretirati rezultate.
 6. Kada položi ovaj kolegij, student će moći primijeniti uzuse znanstvenog pisanja.
 7. Kada položi ovaj kolegij, student će moći samostalno napisati rad primjerene sustavnosti, koherencije i stila.
Metode podučavanja
Individualne konzultacije s diplomandom.
Metode ocjenjivanja
Nakon usmenog izlaganja, tročlano povjerenstvo za obranu diplomskog rada utvrđuje ocjenu rada. U zapisnik se unose pitanja povjerenstva postavljena na obrani i ocjena rada.

Obavezna literatura
 1. Duden (2006) Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?: Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion Taschenbuch.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij