Naziv
Teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125593
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje općih teorijskih problema vezanih za prevođenje, te konkretnih teškoća na koje nailazimo prigodom prijelaza iz hrvatskog jezičnog sustava u talijanski i obratno.
Sadržaj
 1. Pojam prevođenje i prijevodni postupci.
 2. Pristup prevođenju kroz povijest – antika.
 3. Pristup prevođenju kroz povijest – antika – nastavak.
 4. Pristup prevođenju kroz povijest – srednji vijek, renesansa.
 5. Pristup prevođenju kroz povijest – 18. i 19. stoljeće.
 6. Pristup prevođenju kroz povijest – 20. stoljeće.
 7. Pristup prevođenju kroz povijest – 20. stoljeće – nastavak.
 8. Vrste prijevoda – književno prevođenje.
 9. Vrste prijevoda – stručno prevođenje.
 10. Vrste prijevoda – stručno prevođenje – nastavak.
 11. Vrste prijevoda – audiovizualno prevođenje.
 12. Vrste prijevoda – usmeno prevođenje.
 13. Strojno prevođenje. Programi za prevođenje.
 14. Prijevodne teškoće kroz osobitosti hrvatskog i talijanskog jezika. Homonimija i polisemija. Lažni parovi. Interferencija "trećeg" jezika.
 15. Frazeologija. Vlastita imena i prevođenje. Paremijska ekvivalencija.

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati i zastupati vlastita mišljenja o procesu prevođenja s hrvatskoga na talijanski i obratno
 2. primijeniti naučene traduktološke spoznaje u supostavnoj analizi izvornika i prijevoda
 3. kritički prosuđivati o raspravama o prevođenju kroz povijest
 4. analizirati i protumačiti razlike između književnog i stručnog prevođenja
 5. samostalno izvesti supostavno istraživanje na paralelnom talijansko-hrvatskom korpusu, analizirati i prezentirati dobivene rezultate
Metode podučavanja
predavanja, uručci, PowerPoint prezentacije, seminarski zadatci, e-učenje preko Omege, diskusije na satu
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges, Teoria e storia della traduzione [trad. di Stefania Morganti], Torino, Einaudi [prima edizione 1965]
 2. Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2008
 3. Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Hoepli, Milano, 2006.
 4. Perego, Elisa. Traduzione audiovisiva, Carocci, Roma, 2007
 5. Nergaard, S. (ur.), Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 1995.
 6. Jernej, J., ''Fraseologia in chiave contrastiva (con esemplificazione italiana, serbocroata e tedesca)'', u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XXIII, 1978, str. 349-362.
 7. Ljubičić, M., ''Sul ruolo del tedesco nella formazione dei falsi amici croato-italiani'', u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XLV-XLVI, 2000-2001, str. 137-176.
 8. Ljubičić, M., ''Some Italian-Croatian False Friends in Restricted Collocations'', u C. Földes / J. Wirrer (ur.), Phraseologismen als Gegenstand sprach- und kulturwissenschaftlicher Forschung. Akten der europäischen Gesellschaft für Phraseologie (EUROPHRAS) und des Westfälischen Arbeitskreises »Phraseologie/Parömiologie«(Loccum 2002), Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2004, str 147-156.
Dopunska literatura
 1. Faini, Paola. Tradurre. Manuale teorico e pratico, Carocci, Roma, 2009
 2. Bertazzoli, Raffaella. La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Roma, 2006
 3. Ljubičić, M., Studije o prevođenju, Zagreb, Hval – Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 2000.
 4. Arcaini, E., Analisi linguistica e traduzione, Bologna, Pàtron, 1991.
 5. Calabrò, G. (ur.), Teoria, didattica e prassi della traduzione, Napoli, Liguori Editore, 2001.
 6. Pierini, P. (ur.), Lo sviluppo della competenza trduttiva. Orientamenti, problemi e proposte, Roma, Bulzoni, 2001.
 7. Petronio, G. (ur.), La traduzione. Saggi e studi, C.S.I.E.I., Trieste, LINT, 1973.
 8. Bonino, A., Il traduttore. Fondamenti per una scienza della traduzione, Torino, New Technical Press, 1980.
 9. Pierini, P. (ur.), L'atto del tradurre. Aspetti teorici e pratici della traduzione, Roma, Bulzoni Editore, 1999.
 10. Spalatin, K., Peterojezični rječnik europeizama, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar