Naziv
Teorija sintaksne analize i primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124354
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno sintaksne analize, neophodna za primjenu u identifikaciji ulaznog jezika i definiranju postupka za njegovu sintaksnu analizu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u teoriju sintaksne analize: parsiranje, prepoznavanje. Formalni jezici i gramatike. Hijerarhija Noama Chomskog. Praktičan rad s beskontekstnim gramatikama.
 3. Kontekstne gramatike. Dodavanje obilježja. Primjer LFG modela (Leksičko-funkcionalne gramatike). Izrada jednostanijih kontekstnih gramatika.
 4. Leksička i konstitucijska razina formalnog rečeničnog modela. Uvođenje gramatičkih funkcija. Praktičan rad s formalnim gramatičkim funkcijama.
 5. Funkionalna struktura. Matrice: atribut i vrijednosti. Funkcionalni opis. Uvjetne i ograničavajuće jednadžbe. Uvjeti valjanosti.
 6. Argumentna struktura. Potkategorizacija.
 7. Prepoznavači beskontekstnih jezika: stogovni prepoznavač, prepoznavač s praznim stogom, prošireni stogovni automat, gramatika i ekvivalentni prošireni stogovni automat. Programski jezik Python.
 8. Višeprolazno parsiranje: silazna sintaksna analiza, uzlazna sintaksna analiza. Programski jezik Python.
 9. Prepoznavanje regularnih jezika: konačni prepoznavač, regularni izrazi i pretraživanje
 10. LL(k) jezici i sintaksna analiza. LR(k) jezici i sintaksna analiza. Programski jezik Python.
 11. Rad na seminarskom zadatku.
 12. Rad na seminarskom zadatku.
 13. Rad na seminarskom zadatku.
 14. Rad na seminarskom zadatku.
 15. Završni ispit.

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam sintaksne analize.
 2. Modelirati regularni izraze za prepoznavanje regularnih i kontekstini formalnih jezika.
 3. Provesti istraživanja o efikasnosti postupaka sintaksne analize.
 4. Primijeniti optimalan postupak sintaksne analize jezika.
 5. Primijeniti stečena znanja u praksi.
 6. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 7. Sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima.
Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu.
Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:
- pohađanje predavanja – 10 bodova,
- posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova.

Seminarski rad:
- obrana seminarskog rada – 80 bodova

Obavezna literatura
 1. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • sintaksna analiza i primjene, Element, Zagreb, 2012.
 2. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • regularni izrazi, gramatike, automati, Element, Zagreb, 2012.
 3. Dovedan, Z.: FORMALNI JEZICI • sintaksna analiza, Zagreb, ZIS, 2003.
Dopunska literatura
 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing, Prentice-Hall, 1972.
 2. Seljan, a; Vučković, K; Dovedan, Z. Sentence Representation In Context-Sensitive Grammars. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2002) , 53-54; 205-2018
 3. Seljan, S. Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 2003
 4. Seljan, S. Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalnu gramatiku (LFG). // Suvremena lingvistika. 1-2 (1999)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij