Naziv
Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117984
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje, analiza i usporedba tradicionalne epistemologije izgrađene oko individualnog spoznavatelja i socijalne epistemologije unutar koje se naglasak stavlja na institucije i konvencije važne za formiranje spoznaje i proizvodnju znanja u suvremenom intelektualnom polju, napose na području prirodnih i društvenih znanosti.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Određenje istraživačkog polja
 3. Pregled strategija opravdanja u socijalnoj epistemologiji
 4. Teorija znanosti Karla Poppera
 5. Kuhn i struktura znanstvenih revolucija (prvi dio)
 6. Kuhn i struktura znanstvenih revolucija (drugi dio)
 7. Edinburška škola: uvod u Strogi program
 8. Edinburška škola: Wittgenstein, pravila i institucije
 9. Strogi program i njegovi kritičari
 10. Studiji znanosti i tehnologije (prvi dio)
 11. Studiji znanosti i tehnologije (drugi dio)
 12. Jaki i slabi program u socijalnoj epistemologiji (prvi dio)
 13. Jaki i slabi program u socijalnoj epistemologiji (drugi dio)
 14. Socijalna epistemologija i organizacija sveučilišta
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Ustanovljenje ključnih razlika između tradicionalno-individualnog i socijalno-epistemološkog pristupa znanju
 2. Razumijevanje povijesnog razvoja filozofije i znanosti tokom 19. i 20. stoljeća
 3. Razvijanje sposobnosti formuliranja hipoteza i razvijanje sposobnosti argumentacije.
 4. Razvijanje vještine čitanja znanstvene literature i tekstualne analize.
Metode podučavanja
Metode poučavanja u kolegiju su izravna metoda (predavanja u sklopu seminara) i istraživačka metoda poučavanja (pisanje seminarskog rada na kraju semestra).
Metode ocjenjivanja
Metoda ocjenjivanja: vrednovanje pisanog seminarskog rada i aktivnosti na nastavi.

Obavezna literatura
 1. David Bloor, Knowledge and social imagery, 1991., University of Chicago Press
 2. David Bloor, Wittgenstein, rules and institutions, 1997., Routledge
 3. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 4. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 5. Imre Lakatos i Alan Musgrave (ur.), Criticism and growth of knowledge, 1970., Cambridge University Press
 6. Paul Feyerabend, Protiv metode, 1987. Veselin Masleša (prev.Mario Suško)
Dopunska literatura
 1. Ian Hacking, Representing and intervening, 1983., Cambridge University Press
 2. Susan Haack, Defending science within reason, 2007., Prometheus Books
 3. Alan F. Chalmers, What is this thing called science?, 1999., Open University Press
 4. Fredrick Schmitt, Socijalna epistemologija, u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja, 2004. (J.Greco i E.Sosa ur., hrv. izdanje priredio B.Mikulić), Jesenski i Turk
 5. K. Brad Wray, Kuhn’s evolutionary social epistemology, Cambridge University Press
 6. Steve Fuller, Thomas Kuhn: A philosophical history for our times, 2000., Univerisity of Chicago Press
 7. Steve Fuller i James H. Collier, Philosophy, rhetoric and the end of knowledge, 2004., LEA Publishers
 8. Snježana Prijić-Samaržija, Društvo i Spoznaja, 2004., Kruzak
 9. David Hess, Science Studies: An advanced introduction, 1997., New York University Press
 10. Boran Berčić, Znanost i istina, 1995., Hrvatski kulturni dom
 11. Barry Barnes, T. S.Kuhn and social science, 1982., Columbia University Press
 12. Karl R. Popper, Logika naučnog otkrića, 1973., Nolit (prev.Staniša Novaković)
 13. Martin Hollis i Steven Lukes (ur.), Rationality and relativism, 1994., MIT Press
 14. Larry Laudan, Beyond Positivism and relativism, 1996., Westview Press

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 5. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 11. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 16. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 18. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 20. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 21. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. smjer Istraživački, Modul konzervatorstvo, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 26. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij