Naziv
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
15
Šifra
124318
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Izrada znanstvenog rada (stručnog, preglednog ili izvornog) uz pomoć vještina stečenih tokom studija grčkog jezika i književnosti, pod vodstvom nastavnika
Sadržaj
 1. Konzultacije
 2. Konzultacije
 3. Konzultacije
 4. Konzultacije
 5. Konzultacije
 6. Konzultacije
 7. Konzultacije
 8. Konzultacije
 9. Konzultacije
 10. Konzultacije
 11. Konzultacije
 12. Konzultacije
 13. Konzultacije
 14. Konzultacije
 15. Konzultacije

Ishodi učenja
 1. Student razumije principe sastavljanja bibliografije znanstvenog rada
 2. Student je upoznat s osnovnim principima pisanja znanstvenog rada
 3. Student ostvaruje sintezu znanja stečenog tokom studija
 4. Student je u stanju provesti samostalno filološko istraživanje
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 6. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
Metode podučavanja
Konzultacije
Metode ocjenjivanja
Obrana rada pred komisijom

Obavezna literatura
 1. Leksikon antičkih autora, Dubravko Škiljan i suradnici. Latina et Graeca, Zagreb 1996.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij