Naziv
Diplomski rad na studiju Hungarologije
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
15
Šifra
124611
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar