Naziv
Terminologije i jezici struka II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
124301
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je proširivanje znanja o razlikama između općeg i strukovnog jezika te općejezičnih i strukovnih tekstnih vrsta; komparativna analiza njemačkih i hrvatskih mehanizama tvorbe stručnog nazivlja; proširivanje znanja o načelima terminologije i terminografije; proširivanje leksikografske kompetencije te razumijevanje i korištenje terminologija za područja politika i državne institucije na njemačkom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Hrvatske političke stranke
 2. Hrvatski Sabor
 3. Vlada RH
 4. Politisches System Österreichs I
 5. Politisches System Österreichs II
 6. Bundespräsident Österreichs
 7. Bundeskanzler Österreichs
 8. Politisches System Deutschlands I
 9. Politisches System Deutschlands II
 10. Bundespräsident der BRD
 11. Bundeskanzlerin der BRD
 12. Politisches System der Schweiz I
 13. Politisches System der Schweiz II
 14. Sozialpartnerschaft Österreich
 15. Sozialpartnerschaft BRD

Ishodi učenja
 1. razlikovati stručne nazive od općejezičnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 2. identificirati stručne nazive u velikim internetskim korpusima na teme politika i državne institucije njemačkog govornog područja i Hrvatske
 3. odrediti stupanj stručnosti neke tekstne vrste
 4. sastaviti definiciju stručnog naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku za područja politika i državne institucije njemačkog govornog područja i Hrvatske
 5. diferencirano primjenjivati metode tvorbe stručnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku politika i državne institucije njemačkog govornog područja i Hrvatske
 6. odrediti ekvivalente za pojedine stručne nazive na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku politika i državne institucije njemačkog govornog područja i Hrvatske
 7. sastaviti glosar za manje stručne tekstove – do 10 stranica teksta – uz primjenu terminoloških, terminografskih i leksikografskih načela
 8. uporabiti stručne nazive u skladu s tekstnom vrstom na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
Frontalna nastava, individualni rad, rad u skupinama.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje kontinuiranog doprinosa nastavi u obliku domaćih zadaća, izrade referata te završnog pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch
 4. Tatsachen über Deutschland, http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/inhaltsseiten-home/buch.html
 5. Österreich Daten, Fakten und Zahlen,http://www.oesterreich.com/wirtschaft/daten-fakten-und-zahlen
 6. Das politische System der Schweiz, https://www.ch.ch/de/politisches-system-schweiz/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij