Cilj
Odabrati temu, provesti istraživanje, koncipirati i napisati diplomski rad.
Sadržaj
 1. Konzultacije s mentorom i odabir teme.
 2. Rad na sinopsisu.
 3. Prijava teme i sinopsisa.
 4. Konzultacije s mentorom i prikupljanje građe.
 5. Konzultacije s mentorom i prikupljanje građe.
 6. Konzultacije s mentorom i prikupljanje građe.
 7. Konzultacije s mentorom i prikupljanje građe.
 8. Pisanje diplomskog rada uz kontinuirano praćenje mentora.
 9. Pisanje diplomskog rada uz kontinuirano praćenje mentora.
 10. Pisanje diplomskog rada uz kontinuirano praćenje mentora.
 11. Pisanje diplomskog rada uz kontinuirano praćenje mentora.
 12. Pisanje diplomskog rada uz kontinuirano praćenje mentora.
 13. Pisanje diplomskog rada uz kontinuirano praćenje mentora.
 14. Predaja konačne (odobrene) verzije diplomskog rada.
 15. Obrana diplomskog rada pred komisijom.

Ishodi učenja
 1. integrirati znanje o interliterarnim procesima i kritički zastupati mišljenje o interkulturnom razumijevanju južnoslavenskog prostora
 2. kritički preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 3. korelativno kreirati i prezentirati književne srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 4. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
 5. kritički prosuđivati te zastupati mišljenje o metodološkim pitanjima proučavanja bliskih i srodnih književnosti
 6. interdisciplinarno povezati stečena znanja i primijeniti ih na srodne kulturne i umjetničke fenomene na južnoslavenskom području i šire
 7. zastupati mišljenja, valorizirati i obraniti stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 8. samostalno istražiti, analizirati, prezentirati i raspraviti zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 9. integrirati stečena znanja, objasniti, komunicirati i raspraviti ih sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima, kao i sa stručnjacima druge studijske grupe
 10. interdisciplinarno povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije za nastavak studija na poslijediplomskom doktorskom studiju, kao i one koji mu omogućuju stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
 11. predložiti, kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 12. zastupati mišljenja, valorizirati i obraniti stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 13. samostalno istražiti, analizirati, prezentirati i raspraviti zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. integrirati stečena znanja, objasniti, komunicirati i raspraviti ih sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima, kao i sa stručnjacima druge studijske grupe
 15. interdisciplinarno povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije za nastavak studija na poslijediplomskom doktorskom studiju, kao i one koji mu omogućuju stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
Metode podučavanja
Individualne konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje studenta pri izradi diplomskog rada. Obrana rada pred tročlanom komisijom.

Obavezna literatura
 1. Literatura relevantna za odabranu temu
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij