Naziv
Ukrajinska književnost V
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51366
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Formiranje stručne kompetencije slavista-ukrajinista s osvrtom na razvoj književnosti jednog od najvećih slavenskih naroda, u kontekstu općeevropskih tendencija. Poslije upoznavanja s literaturom prethodnih razdoblja, književnost kraja 19. – poč. 20. stoljeća predočava uključenost u opće europske tokove obilježene secesijskom stilistikom. Kolegij usmjeren na učenje i spoznaju osobitosti nastanka i razvoja tog procesa s posebnim osvrtom na problem otpora imperijskom diskursu, utvrđivanja ukrajinskog književnog jezika, obraćanja prema narodu kao glavnom liku književnosti, uz stilistiku moderne.
Sadržaj
 1. Kulturno-povijesni uvjeti razvitka ukrajinske književnosti kraja 19. – prvog desetljeća 20. stoljeća. Kriza narodnyctva i širenje nove ideologije i estetike u književnosti. Neonarodnyc’ka tendencija i modernizam kao antynarodnyc’ka reakcija u književnosti. Ukrajinski intelektualac na raskrižju između modernističkih i narodnjačkih ideja.
 2. Kriza narodnjaštva i razvoj ukrajinske moderne. Novi stilski tokovi. Razlikovanje stilskih dominanti u europskoj i ukrajinskoj moderni. Udruge Moloda muza i Ukrajins’ka hata kao izraz ukrajinske moderne.
 3. Lesja Ukrajinka: život i stvaralaštvo kao izraz prekida s narodnyc’kom tradicijom, smjer prema moderni. Prva pjesnička zbirka Na krylah pisen’ kao danak tradiciji. Pjesništvo 1900. kao odjek krize doba, moderna ko traganje za izlazom. Biblijski i antički motivi pjesništva. Pokušaj europeiziranje ukrajinske kulture
 4. Dramaturgija Lesje Ukrajinke u kontekstu društveno-političkog sudara ideologija kraja 19. – poč. 20. st. (Kaminnyj gospodar, Blakytna trojanda)– Simbolizam, nacionalna koloristika drame Lisova pisnja– Interpretacija povijesti u suvremenom kontekstu: Bojarynja kao osuda konformizma.
 5. Volodymyr Samijlenko – analitičar nacionalnoga karaktera: filozofske pjesme, (Elegija, Dvi planety, Ukrajins’ka mova), satira, drame,
 6. Mykola Voronyj – pjesnik između dekadanse i nacionalno-rodoljubnih težnji. Utjecaj francuskih parnasovaca, simbolizma, polifonija pjesništva.
 7. Myhajlo Kocjubyns’kyj - od narodnyctva prema impresionizmu.
 8. Bogdan Lepkyj – stvaralaštvo u kontekstu zapadno-ukrajinske moderne „Moloda muza“, tema prvoga svjetskoga rata u prozi, lik Mazepe.
 9. Ol’ga Kobyljans’ka – realističke i modernističke tendencije, utjecaj Niče, likove žena-aristokratica duha. Pripovijest Zemlja kao tumačenje biblijske teme; neoromantizam u pripovijesti U nedilju rano zillja kopala; antiratna proza; nacionalna ideja u romanu.
 10. Vasyl’ Stefanyk – izraz ukrajinskog ekspresionizma.
 11. Pokuts’ka grupa: Marko Čeremšyna,Osyp Makovej, Tymofij Borduljak.
 12. Myhajlo Jackiv – principi moderne estetike u ukrajinskoj književnosti.
 13. Stepan Vasyl’čenko – kao prijelaz od realizma prema moderni, elementi simbolizma u prozi, dramska djela.
 14. Volodymyr Vynnyčenko pisac, političar, publicist.
 15. Panoramski pregled.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u ukrajinskoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Proučavanje povijesti književnosti prema principu književnog portretiranja s posebnim naglaskom na upoznavanju teksta. Individualan pristup studentu kao predstavniku struke, orijentiranje na perspektivne, malo poznate teme koje bi mogle biti iskorištene u komparativnom proučavanju nacionalne te inih kultura. Analiza poetike i simbolike pjesničkoga djela. Rad s kritičkom literaturom, raspoznavanje metoda literaturne kritike. Uporaba ilustrativne građe, audio – vizualne informacije, ekraniziranih ilustracija književnosti. Terenska nastava u Ukrajini s posebnim orijentiranjem na proučenu građu.

Seminar, čitanje tekstova i preporučene literature, citiranje određenih tekstova, diskusija, uporaba računala ( Power Point , internet)
Metode ocjenjivanja
Redovita nazočnost na nastavi, sudjelovanje u seminarskim temama, čitanje tekstova i preporučene literature, citiranje određenih tekstova.
Opseg korištene literaure.

Obavezna literatura
 1. Djela ukrajinskih pisaca prema popisu.Zbirka Katedre za ukrajinski jezik i književnos) - prema naputku predavača.
 2. Myhajlo Najenko. Hudožnja literatura Ukrajiny. Vid mifiv do real’nosti. Kyjiv, 2012.
 3. Istorija ukrajins’koji literaury. Kinec’ XIX – počatok XX st.: u 2-h tomah. Kyjiv, 2005.
 4. Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Split: Književni krug, 2010. Ukrajinistika O Odsjeku Katedra za ukrajinski jezik i književnost NASTAVNICI OGLASNA PLOČA Kontakti Studijske djelatnosti Klub studenata Ukrajinistike Studij STUDIJ Uvjeti za upis Program studija Ispitni termini u akademskoj godini 2013./2014. Preddiplomski studij Izvedbeni plan Program preddiplomskog Raspored preddiplomski Hodogram preddiplomski Silabi Uvjeti za upis Diplomski studij Izvedbeni plan – diplomski Program Raspored diplomski Hodogram diplomski Silabi Uvjeti za upis na diplomski Poveznice Korisne poveznice Fotogalerija Calendar Studeni 2014 P U S Č P S N « Ruj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 hr Hrvatski
 5. Bukovina. (poglavlje: Oljga Kobyljans'ka). Zagreb, 2017.
 6. Prikarpatska Galicija.(Poglavlje: vasylj Stefanyk). Zagreb, 2017.
 7. Ukrajinska Galicija. Prijevod s ukrajinskoga.(poglavlje: Myhajlo Jackiv). Zagreb, 2015.
 8. Jevgenij Paščenko. Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine. Zagreb, 2010
Dopunska literatura
 1. Žukovs'kyj, A., Subteljnyj, O. (Narys istoriji Ukrajiny. ? Ljviv,1991.
 2. Ukrajina.- Kolo: časopis Matice hrvatske, 1997, br. 3.
 3. Ukrajina.- Hrvatska revija, časopis Matice hrvatske, jesen, 2005.
 4. Ukrajina. Dubrovnik, časopis Matice hrvatske, jesen, br. 3, 2007.
 5. Ukrajina, ukrajinska literatura na Internetu (prema preporučenom popisu na stranicama Katedre za ukrajinski jezik i književnost )_

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar