Naziv
Ukrajinska književnost 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
37027
Semestri izvođenja
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s formiranjem i razvojem stare ukrajinske književnosti te značajnim spomenicima toga doba. Stara ukrajinska književnost kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija daje osnove stare ukrajinske književnosti, sistematizira znanja stečena na kolegiju Ukrajinska usmena književnost, priprema studente za ovladavanje književnim nasljeđem Ukrajine.
Sadržaj
 1. Stara ukrajinska književnost, kronološki okviri i preduvjeti nastanka. Terminologija. Glavna obilježja stare ukrajinske književnosti. Prvi spomenici stare ukrajinske književnosti.
 2. Nastanak ukrajinske književnosti. Jezik djela stare književnosti. Prvi južnoslavenski utjecaj. Širenje pismenosti u Kijevskoj Rusi. Prijevodna književnost Kijevske Rusi. Autor.
 3. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture. Starokijevsko i galycko-volinsko ljetopisanje. Karakteristike djela.
 4. "Povistj vremjannyh lit" i kontekst nastanka. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture.
 5. Čyževskyj i ukrajinska književnost. Kyjivskyj litopys. Galycko-volynskyj litopys. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture.
 6. Oratorsko-propovidnycka proza XI-XII st. Zolotyj vik staroukrajinskoji literatury.
 7. "Slovo pro Zakon i Blagodatj" mytropolyta Ilariona. Propovidi Kyryla Turovskogo.
 8. Rana hagiografska proza. "Skazannja pro Borysa i Gliba". Hagiografija.
 9. Povčaljna proza Kyjivskoji Rusi. Didaktika povčanj. Poslannja. Kneževi Kijevske Rusi i razvoj kulture.
 10. Kneževi Kijevske Rusi. Razvoj države i kulture. Obilježja monumentalnog i ornamentalnog stila prema Čyževskom, primjeri.
 11. "Blagannja" Danyla Zatočnyka. Razvoj države i kulture. "Žytije i hoždenije" Danyla Palomnyka. Obilježja monumentalnog i ornamentalnog stila prema Čyževskom, primjeri.
 12. "Slovo pro Igoriv pohid". Kontekst. Sadržaj. Sudbina originala i polemika o izvornosti djela.
 13. "Slovo pro Igoriv pohid". Sadržaj. Poetika. Junaci "Slova pro Igoriv pohid".
 14. Kyjevo-Pečerskyj pateryk.
 15. Ukrajinska književnost srednjovjekovlja. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. - prepoznati i pokazati uvjete formiranja i razvoja stare ukrajinske književnosti
 2. - opisati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini u razdoblju od početka pisane književnosti do kraja 14. stoljeća
 3. - dati primjer i opisati značajne spomenike iz doba stare ukrajinske književnosti.
 4. - opisati specifičnosti odabranog književnopovijesnog razdoblja i književnostilskih formacija
 5. - primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u prepoznavanju i izdvajanju pojedinih književnih djela stare ukrajinske književnosti
Metode podučavanja
Uzimajući u obzir da se kolegij sastoji od predavanja u nastavnom će se procesu upotrijebiti metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Чижевський Д.І. Історія української літератури. Київ, ВЦ Академія, 2003.
 2. Солод Ю. Українська класична література. Конспект. - Київ: Світло знань, 2008. - 448 с.
Dopunska literatura
 1. Грушевський М. Історія української літератури. В 6-ти томах. http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm
 2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. Київ, Либідь, 2006 .
 3. Наєнко М.К. Історія українського літературознавства . Київ, ВЦ Академія, 2001.
 4. Ізборник . Літописи, Давня українська література, Літературознавство, Шевченко, Мовознавство. http://izbornyk.org.ua/
 5. Сулима М. Давня українська література: Хрестоматія . Київ , Радянська школа, 1991.
 6. Білоус П.В. Історія української літератури XI – XVIII ст. Київ, ВЦ Академія, 2009.