Naziv
Ukrajinska književnost IV
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51363
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Predočiti razdoblje daljega progresa ukrajinske kulture, književnosti, razvoja plodnih tradicija iz prethodnih etapa te nastanak novih umjetničkih kvaliteta. Pokazati pregledno razvoj književnosti kroz središnje osobitosti, uputiti na tekstove kroz čitanje i učenje određenih pjesničkih primjera.
Sadržaj
 1. Idejno-estetska traganja u pjesništvu 80-90-ih godina(Jakiv Ščogoliv, Ivan Manžura, Olena Pčilka).Pjesnici-disidenti Borys Grinčenko, Pavlo Grabovs’kyj.
 2. Značaj i mjesto kazališta, osobitosti razvoja ukrajinske dramaturgije.Teatr koryfejiv (M. Staryc’kyj, M. Kropyvnyc’kyj, I. Karpenko-Karyj). Tematska širina, problem jezika, zabrane teatra, rodoljubna djelatnost.
 3. Myhajlo Staryc’kyj pjesnik, prozajist, dramaturg. Pjesništvo – rodoljubna, intimna lirika.Dramska djela: Ne sudylos’, Oj, ne hody Grycju.., Povijesne drame, povijesna proza.
 4. Marko Kropyvnyc’kyj – dramaturg, organizator kazališta.Dramska djela: Daj sercju volju – zavede v nevolju, Doky sonce zijde…, Glytaj.Problem jezika – književni jezik i suržyk; uloga lirske pjesme u dramskom djelu.
 5. Ivan Karpenko-Karyj, najznačajniji klasik ukrajinske dramaturgije 19. st.Reformiranje drame, psihologizam ( Najmyčka, Beztalanna, Sto tysjač i dr.) Drame o intelektualcima, povijesna tema.Jezik likova, drama kao izraz kontrdiskursa.
 6. Ivan Franko, njegova uloga u ukrajinskom nacionalnom preporodu, daljem razvoju književnosti. Životni put – pjesnik, prozaist, dramatičar, kritičar, povjesničar književnosti, publicist, znanstvenik, politički djelatnik.1.Pjesništvo:– od 1870-ih: Zbirka Z veršyn i nyzyn, osnovni motivi, osobitost kompozicije. Pjesma Gimn kao prolog, idejni, estetski značaj.– Ciklus Vesnjanky, simbolizam djela Grymyt’, Zemle moja…Tema revolucionarnoga preporoda u ciklusima Dumy proletraija, pjesma Kamenjari.
 7. Ukrajina u imperijskom diskursu: zabranjivanja ukrajinskog jezika od strane ruske carističke administracije. Uloga ukrajinske književnosti u buđenju nacionalne svijesti naroda: prvi ukrajinsku časopis „Osnova“, nova imena – Glibov, Ruudans’kyj, Svydnyc’kyj, Fed’kovyč, Storoženko.
 8. Proza realizma,.Marko Vovčok, Narodni opovidannja, jezik teksta, lik ukrajinske žene, Ševčenko o Marku Vovčok.
 9. Jurij-Osyp Fed’kovyč, pjesnik, prozaik, dramaturg – izraz kontrdiskursa u Bukovyni. Oleksa Storoženko, prozaik istočne Ukrajine (pripovijetke).Evolucija proze od narativne do pripovijesti. Prvi ukrajinski socijalno-psihološki roman A. Svydnyc’kog Ljuborac’ki. Tragedija denacionalizacije u sudbiniA. Svidnyc’kog.
 10. Pjesništvo poslije Ševčenka 60-70-ih: od apologetizma do traganja za vlastitim stilom (Staryc’kyj, Sčogoliv, Manžura, Rudans’kyj, Glibov).Leonid Glibov – bajkar 1850-70. godina. Lirska poezija (romans „Žurba“).Stepan Rudans’kyj –gumoresky, rodoljubno pjesništvo „Povij vitre, na Vkrajinu…“
 11. Proza 1870-ih: Narodnyc’ki ideali u ukrajinskoj književnosti. (Nečuj-Levyc’kyj, Panas Myrnyj). Književne diskusije 1873-78. (M. Dragomanov, I. Bilyk, I. Nečuj Levyc’kyj, Ivan Franko) Mjesto i značaj P. Kuliša u književnome toku dr. pol. 19. stoljeća).
 12. van Nečuj-Levyc’kyj. Život i stvaralaštvo. Objektivno – epska proza, humor i satira. Pripovijest-kronika Mykola Džerja; društveno-svakidašnjica u pripovijesti Kajdaševa simja.Estetizam kao kontradiskurz: jezik djela, uloga krajolikaPrvi ukrajinski romani iz života intelektualaca (Hmary, Nad Čornym morem).Dramska djela Nečuja-Levyc’kog. Pisac-rodoljub u književnome razvoju kraja 19. st.
 13. Panas Myrnyj. Život i stvaralaštvo.Osebujnost analitičkog realizma u ukrajinskoj književnosti dr. pol. 19. stoljeća: psihologizam, djela iz života ukrajinskih intelektualca-oporbenjaka carizmu (Lyhi ljudy). Kompozicija djela, uloga pejzaža, psihologizam.Osebujnost analitičkog realizma u ukrajinskoj književnosti dr. pol. 19. stoljeća: psihologizam, djela iz života ukrajinskih intelektualca-oporbenjaka carizmu (Lyhi ljudy). Kompozicija djela, uloga pejzaža, psihologizam.Društveni roman Hiba re
 14. Ivan Franko. Proza:– Tema radnika u ciklusu Boryslavs’ki opovidannja, pripovijesti Boryslav smijet’sja, Boa constrictor – simbolika djela u prikazu psihologije likova.– Djela iz života intelektualaca, moralna propast likova, pripovijesti Osnovy suspil’stva, Dlja domašnjogo vognyšča, likovi intelektualaca-socijalista, pripovijetka Na dni.– Povijesna tema u prozi: pripovijest Zahar Berkut.
 15. Ivan Franko. Dramska djela:– Društvena svakidašnjica u drami Ukradene ščastja, likovi intelektualaca: Učytel‘, povijesne drame.4.Povijest književnosti, prijevodi, folkloristika

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti
 4. Prepoznati i definirati glavne determinate književnoga razvoja.
 5. Ilustrirati konkretnim primjerima specifikum razvoja književnosti u kontekstu imperijskoga diskurza i kontrdiskurza.
 6. Protumačiti značaj književne metode u formiranju nacionalnog identiteta.
 7. Analizirazi stilske osobitosti pojedinih žanrovski cjelina.
 8. Kritički prosuđivati u valoriziranju esteske vrijednosti teksta.
Metode podučavanja
Klasično predavanje,
seminar, čitanje tekstova i preporučene literature, citiranje određenih tekstova, diskusija, uporaba računala ( Power Point , internet).
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave,
obrada osnovne izvorne baze,
citiranje određenih tekstova.
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Myhajlo Najenko. Hudožnja literatura Ukrajiny. Vid mifiv do real’nosti -. Kyjiv, 2012.
 2. Čyževs’kyj, D. I. storija ukrajins’koji literatury. – Kyjiv, 2003
 3. Julija Solod. Ukrajins’ka klasyčna literatura. Kyjiv, 2008.
 4. Jevgenij Paščenko. Slavist i imperiji. Vatroslav Jagić između galicije, Malorusije i Ukrajine. Zagreb, 2010
 5. Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Split: Književni krug, 2010.
 6. Ukrajinska Galicija. (poglavlje o Ivanu Franku: Prorok u svojoj domovini). zagreb, 2015
 7. Bukovina (poglavlje: Jurij Fed'kovyč). Zagreb, 2017.
Dopunska literatura
 1. Ukrajina (1997).- Kolo.- Zagreb: Matica hrvatska, , br. 3. Ukrajina (2006). - Hrvatska revija, Matica hrvatska, proljeće.Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. - Zagreb.Subteljnyj, Orest. Ukrajina. Istorija. (1991). ? Kyjiv.Web-stranice Ukrajine na Internetu ( FFZ, Ukrajinistika).
 2. Jefremov S. Istorija ukrajins’kogo pys’menstva. Kyjiv, 1995.
 3. Volodymyr Galyk. Ivan Franko i hrvatska kulturna baština. Zagreb: Zdruga hrvatskih ukrajinista, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar