Naziv
Umjetna inteligencija
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
60191
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s osnovnim pojmovima umjetne inteligencije (UI), područjima kojima se UI bavi, ekspertnim sustavima, jezicima za programiranje UI, te metodama kojima se UI koristi
Sadržaj
 1. Uvod, pojam umjetne inteligencije, usporedba između prirodne i umjetne inteligencije
 2. Turingov test, kineska soba, Loebnerova nagrada, chatbotovi
 3. Stručni (ekspertni) sustavi, osnovni dijelovi i način rada stručnih sustava
 4. Područja primjene stručnih sustava
 5. Načini pretraživanja, "slijepo" i heurističko pretraživanje, pretraživanja po dubini i širini
 6. Metode i sheme za prikaz znanja
 7. Računalna obrada prirodnoga jezika - problemi i metode
 8. Robotika - osnovni pojmovi
 9. Područja primjene robotike
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. upoznati područja umjetne inteligencije
 2. razumjeti metode kojima se umjetna inteligencija koristi
 3. upoznati način rada ekspertnih sustava
 4. razumjeti probleme u računalnoj obradi prirodnoga jezika
 5. Predlagati koncepte, mogućnosti i razviti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 6. Projektirati i programirati u Internetskom okruženju
 7. Upravljati složenim informacijskim sustavima
 8. Sudjelovati i osmišljavati koncepciju i vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 9. Prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 10. Prenositi znanja i primjenjivati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 11. Koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 12. Sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 13. Sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na predavanjima, seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Russell, Stuart - Norvig, Peter: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
Dopunska literatura
 1. Mišljenčević, Duško - Maršić, Ivan: Umjetna inteligencija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij