Naziv
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
35921
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s problemima umjetnosti od početka IV. do početka XI. st.: problemima kasnoantičke i ranosrednjovjekovne umjetnosti u povijesnom kontekstu, s naglaskom na novim istraživanjima i promjenama u shvaćanju stila toga razdoblja. Također, cilj je upoznati studente s različitim povijesno-umjetničkim, stilskim te povijesnim kategorijama i terminima.
Sadržaj
 1. Arhitektura i figuralne umjetnosti (slikarstvo, skulptura, umjetnički obrt) kasne antike i ranoga srednjega vijeka (IV.-XI. st.) u povijesnom kontekstu. Pregled najznačajnijih spomenika, stilskih promjena, s posebnim naglaskom na domaćoj kulturnoj baštini.

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1986. (str. 23-106, 135-156, 167-187, 201-237.)
 2. J. Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1978 (poglavlja 1 ? 8)
 3. N. Cambi, Antika; Zagreb, 2002. (poglavlje: Kasnoantička i starokršćanska civilizacija; str. 205-311)
 4. J. Beckwith, Early Medieval Art, Thames and Hudson, London, 1974.
 5. M. Jurković, Od Nina do Knina, katalog izložbe, Zagreb 1992.
Dopunska literatura
 1. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1986.
 2. P. Verzone, Od Teodorika do Karla Velikog, Novi Sad 1973.
 3. K. J. Conant, Carolingian and Romanesque Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth, 1979 (part I, II)
 4. C. R. Dodwell, Painting in Europe 800-1200; The Pelican History of Art, 1971 (part I, II, III, IV, VI, VII do str. 127.)
 5. P. Lasco, Ars Sacra 800-1200; The Pelican History of Art (part I, II)
 6. A. Erlande-Brandenburg, Katedrala, Zagreb 1997, pogl. II i III, str. 33-82.
 7. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar