Naziv
Umjetnost starih civilizacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
81459
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s umjetnošću drevnog Egipta, Bliskog istoka i Irana te razviti njihovo razumijevanje nastanka i razvoja umjetnosti tijekom tri milenija (3500.-500. godine p. n. e.). Studenti će steći uvid u procese nastanka umjetničkih vrsta i graditeljskih rješenja na temelju kojih je iznikla i prva umjetnost na području Europe. Upoznat će se također s nastankom stilova i prvih opsežnih ikonografskih rješenja nastalih u okrilju vladarskih kultova. Po svladavanju sadržaja studenti će biti osposobljeni za samostalan pristup umjetničkim djelima nastalima u ovome razdoblju, ali će i steći znanje potrebno za suštinsko razumijevanje antičke umjetnosti i arhitekture.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Bliski istok 1: preddinastičko razdoblje
 3. Bliski istok 2: rane dinastije
 4. Bliski istok 3: akadska umjetnost i umjetnost Lagaša
 5. Bliski istok 4: neosumerska umjetnost
 6. Bliski istok 5: asirska umjetnost
 7. Bliski istok 6: neobabilonska umjetnost
 8. Egipat - preddinastičko razdoblje i njegova umjetnost
 9. Egipat - arhitektura i umjetnost ranodinastičkog razdoblja
 10. Egipat - arhitektura i umjetnost od 4. do 6. dinastije
 11. Egipat - prvo prijelazno razdoblje i Srednje kraljevstvo
 12. Egipat - Veliki vladari novog kraljevstva
 13. Egipat - Aleksandar Makedonski i Egipat
 14. Rimski carevi i Egipat
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Mogućnost prepoznavanja i interpretiranja (na osnovnoj razini) asirskih starina
 2. Mogućnost prepoznavanja i interpretiranja (na osnovnoj razini) egipatskih starina
 3. Mogućnost prepoznavanja i interpretiranja (na osnovnoj razini) hetitskih starina
 4. Mogućnost prepoznavanja i interpretiranja (na osnovnoj razini) sasanidskih starina
 5. Uvid u opći razvoj umjetnosti predantičkog doba
Metode podučavanja
Planom su predviđena predavanja i seminari. Vježbe se obavljaju u egiptološkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje se vrši kroz usmeni ispit i na temelju pisanoga rada (seminarskog rada). Ocjenjivanje se vrši na temelju propisane literature.

Obavezna literatura
 1. H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Yale University Press, New Haven-London, 1996
 2. K. Lange i M. Hirmer, Egipat: arhitektura, plastika, slikarstvo tokom tri milenija, Beograd, 1973.;
 3. A. Godar, Umjetnost Irana, Izdavački zavod „Jugoslavija“, Beograd, 1965.
Dopunska literatura
 1. R. David, The Ancient Egyptians. Religious Beliefs and Practices, Routledge, London, 1982.;
 2. G. Robins, The Art of Ancient Egypt, Harvard University Press, 1997.;
 3. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East, New York, 1990.;
 4. Odabrani članci.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar