Naziv
Upravljanje i autonomija škole
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117648
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za prepoznavanje, dijagnostiku i rješavanje aktualne pedagoške problematike koja se realizira putem projektne nastave s refleksijom na školsku praksu
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada te dogovaranje uzajamnih prava i obveza profesorice i studenata. Predstavljanje specifičnosti načina rada na kolegiju.Dogovor o načinima izvršavanja seminarskih obveza- izvođenju pedagoških radionica.
 2. Projektna nastava; aktualna pedagoška problematika vezana uz upravljanje školskim sustavima
 3. Sustav davanja povratnih informacija; pedagoška radionica
 4. Učinkovitost restitucije;pedagoška radionica
 5. Odgojno-obrazovna ekologija;pedagoška radionica
 6. Grupna dinamika i teambuilding; pedagoška radionica
 7. Sukobi u školi; pedagoška radionica
 8. Umijeće pregovaranja i uvjeravanja; pedagoška radionica
 9. Kolegijalno opažanje;pedagoška radionica
 10. Moć humora pri upravljanju školom; pedagoška radionica
 11. Zakonske odrednice upravljanja školom; pedagoška radionica
 12. Zadovoljstvo djelatnika škole poslom;pedagoška radionica
 13. Prezentacija projektnih zadataka
 14. Prezentacija projektnih zadataka
 15. Prezentacija projektnih zadataka

Ishodi učenja
 1. Odabrati važnu aktualnu problematiku na razini škole i studiozno je obraditi na razini projektnog zadatka
 2. Organizirati i osmisliti istraživački rad na odabranu problematiku
 3. Integrirati znanja iz različitih područja pedagogije u cilju rješavanja problema
 4. Predložiti rješenje odabrane problematike i po mogućnosti realizirati u školskoj praksi (moguće simulacije, dramatizacije i sl; ovisno o specifičnostima istraživačke problematike)
 5. Prezentirati rezultate projektnog zadatka pred sustručnjacima (kolegama), roditeljima i/ili učenicima
 6. Surađivati i timski djelovati s odabranim članovima grupe
 7. Samo)evaluirati timski(grupni) rad, prezentaciju i rješenja odabrane problematike
Metode podučavanja
projektna nastava, konzultativni rad, pedagoška radionica, istraživački rad, predavanja
Metode ocjenjivanja
Student work is evaluated in accordance with the following six points:
1. Selection of issues and sources of knowledge
2. The theoretical part of the paper
3. The empirical part of the paper
4. Pedagogical workshop
5. Presentation of the paper
6. Self-evaluation of work and group dynamics and the regularity and quality of giving feedback at agreed points in project teaching.

Obavezna literatura
 1. Glenn, Ch. & De Groof, J. (2002); Freedom, Autonomy, and Accontabiley in Education, UK, Lema
 2. West, E.G. (2001) School Autonomy and Perental Choice, Australia, Educational Monitor
 3. Fidler , B. (1997), Choice for Self-Managing School:Autonomy and Accountability
 4. Rotterdam Conference on School Autonomy; Schooling for Tomorrow, OECD
Dopunska literatura
 1. Vlada RH (2015): „Nove boje znanja“. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Zagreb: Vlada RH.
 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Narodne Novine
 3. Silov, M. (2001): „Suvremeno upravljanje i rukovođenje u školskom sustavu“, Velika Gorica: Persona (zbornik).

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar