Naziv
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
15
Šifra
124363
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Izrada znanstvenog rada (stručnog, preglednog ili izvornog) uz pomoć vještina stečenih tokom studija grčkog jezika i književnosti, pod vodstvom nastavnika
Sadržaj
 1. Plan rada
 2. Moguće teme istraživanja
 3. Orijentacija: referentna literatura
 4. Izrada popisa literature
 5. Formuliranje problema
 6. Provedba istraživanja
 7. Provedba istraživanja
 8. Razgovor o rezultatima
 9. Planiranje znanstvenog rada
 10. Prva verzija rada
 11. Razgovor o reviziji
 12. Druga verzija rada
 13. Uređivanje
 14. Uređivanje
 15. Obrana pred komisijom

Ishodi učenja
 1. Student razumije principe sastavljanja bibliografije znanstvenog rada
 2. Student je upoznat s osnovnim principima pisanja znanstvenog rada
 3. Student ostvaruje sintezu znanja stečenog tokom studija
 4. Student je u stanju provesti samostalno filološko istraživanje
 5. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 6. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 7. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku, usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Konzultacije
Metode ocjenjivanja
Obrana rada pred komisijom

Obavezna literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi
Dopunska literatura
 1. Umberto Eco, Kako se piše diplomski rad. Beograd: Narodna knjiga / Alfa, 2000.
 2. Dubravka Oraić Tolić. Akademsko pismo : strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak. 2011.
 3. Jacques Barzun and Henry F. Graff. The modern researcher. New York [etc.] : Harcourt, Brace and World. 1970.

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij