Naziv
Diplomski rad na studiju Nederlandistike
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
124373
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Koncipirati i napisati diplomski rad.
Sadržaj
  1. Razgovor o područjima interesa diplomanda, usmjeravanje, bibliografski poticaji;
  2. Usmjeravanje diplomanda na uže tematsko područje i metodologiju rada;
  3. Izvještaj diplomanda o skupljenoj literaturi, radna verzija teme;
  4. Izvještaj diplomanda o proučenoj literaturi, preciznije definiranje teme, upućivanje na dodatnu literaturu;
  5. Izvještaj diplomanda o dosadašnjim spoznajama s područja odabrane teme;
  6. Koncipiranje rada, provizorno kazalo;
  7. Pisanje uvoda (obrazlozenje teme, ciljevi, hipoteze, metodologija);
  8. Pisanje rada, uz konzultacije;
  9. Pisanje rada, uz konzultacije;
  10. Pisanje rada, uz konzultacije;
  11. Pisanje rada, uz konzultacije;
  12. Pisanje rada, uz konzultacije;
  13. Pisanje rada, uz konzultacije;
  14. Pisanje rada, uz konzultacije;
  15. Obrana diplomskog rada.

Ishodi učenja
  1. Identificirati i odabrati relevantne stručne i znanstvene tekstove s područja odabrane teme, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu.
  2. Fokusirati područje istraživanja primjerene širine i dubine, pogodne za jednosemstralni rad na temi.
  3. Primijeniti adekvatne načine proučavanja stručne literature, bilježenja i skiciranja.
  4. Koncipirati rad primjereno obrazloženog cilja i ključnih teza.
  5. Samostalno provesti zacrtano istraživanje i interpretirati rezultate.
  6. Primijeniti uzuse znanstvenog pisanja.
  7. Samostalno napisati rad primjerene sustavnosti, koherencije i stila.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Ovisi o temi diplomskog rada.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar