Naziv
Diplomski rad na studiju Nederlandistike
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
124373
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Koncipirati i napisati diplomski rad.
Sadržaj
 1. Razgovor o područjima interesa diplomanda, usmjeravanje, bibliografski poticaji;
 2. Usmjeravanje diplomanda na uže tematsko područje i metodologiju rada;
 3. Izvještaj diplomanda o skupljenoj literaturi, radna verzija teme;
 4. Izvještaj diplomanda o proučenoj literaturi, preciznije definiranje teme, upućivanje na dodatnu literaturu;
 5. Izvještaj diplomanda o dosadašnjim spoznajama s područja odabrane teme;
 6. Koncipiranje rada, provizorno kazalo;
 7. Pisanje uvoda (obrazlozenje teme, ciljevi, hipoteze, metodologija);
 8. Pisanje rada, uz konzultacije;
 9. Pisanje rada, uz konzultacije;
 10. Pisanje rada, uz konzultacije;
 11. Pisanje rada, uz konzultacije;
 12. Pisanje rada, uz konzultacije;
 13. Pisanje rada, uz konzultacije;
 14. Pisanje rada, uz konzultacije;
 15. Obrana diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Identificirati i odabrati relevantne stručne i znanstvene tekstove s područja odabrane teme, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu.
 2. Fokusirati područje istraživanja primjerene širine i dubine, pogodne za jednosemstralni rad na temi.
 3. Primijeniti adekvatne načine proučavanja stručne literature, bilježenja i skiciranja.
 4. Koncipirati rad primjereno obrazloženog cilja i ključnih teza.
 5. Samostalno provesti zacrtano istraživanje i interpretirati rezultate.
 6. Primijeniti uzuse znanstvenog pisanja.
 7. Samostalno napisati rad primjerene sustavnosti, koherencije i stila.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ovisi o temi diplomskog rada.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar