Naziv
Uvod u akademski studij sociologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
160834
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata prve godine s temeljnim znanjima i vještinama potrebnim za njihov stručni i akademski razvoj studenata, kao što su čitanje, pisanje i izlaganje. Osposobljavanje studenata za kvalitetniji rad na cijelom studiju i u kasnijem profesionalnom djelovanju.
Sadržaj
 1. sociologija kao profesija; mogućnosti rada u profesiji i izvan nje; standardi rada u profesiji
 2. ideja sveučilišta; smisao i svrha akademskog studija sociologije
 3. institucionalni okvir studija, znanstvenog i akademskog rada
 4. internetski izvori i informacijske tehnologije te načini njihova korištenja u studiju i profesionalnom radu
 5. pronalaženje izvora
 6. kritička evaluacija izvora
 7. izvori - tipovi publikacija
 8. tehnike čitanja
 9. tehnike čitanja
 10. sažimanje i parafraziranje
 11. pisanje - citiranje
 12. pisanje - citiranje
 13. pisanje - kompozicija
 14. ostali oblici akademske komunikacije
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. kompetentno sudjelovati u nastavi na studiju sociologije
 2. savladati lateralne vještine i kompetencije
 3. savladati vještinu čitanja znanstvenih i stručnih radova
 4. savladati vještinu pisanja seminarskih radova
 5. savladati citiranje izvora u vlastitim radovima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, terenska nastava
Metode ocjenjivanja
Zadaće i kolokviji

Obavezna literatura
 1. Hebrang Grgić, I. (2016). Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Silobrčić, V. (2003) Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.
 3. Vujević, M. (2002) Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Materijali s Omege

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar