Naziv
Uvod u arhivsku teoriju i praksu
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35932
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti upoznaju osnovna načela, koncepte i terminologiju arhivistike, razvitak arhivistike i odnos prema srodnim disciplinama. Upoznaju obilježja i strukturu arhivskoga gradiva. Razvijaju senzibilitet za značenje i korištenje arhivskog gradiva. Ciljevi predmeta jesu:
1. upoznati osnovna načela, koncepte i terminologiju arhivistike,
2. prikazati razvitak arhivistike kao znanosti i odnos prema srodnim disciplinama i znanostima,
3. upoznati obilježja i strukturu arhivskog gradiva,
4. razviti senzibilitet za značenje i korištenje arhivskog gradiva.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Osnovni arhivski pojmovi
 3. Povijest arhiva - općenito
 4. Povijest arhiva u Hrvatskoj
 5. Odnos arhiva i stvaratelja
 6. Spisovodstvo i spisovodstveni postupci
 7. Povijest arhivistike
 8. Arhivistika
 9. Odnos arhivistike i drugih znanosti
 10. Paradigme u arhivistici
 11. Životni ciklus gradiva i kontinuitet brige za gradivo
 12. Arhivi i IT
 13. Projekti u arhivistici: InterPARES
 14. Norme u arhivistici
 15. Sažetak predavanja

Ishodi učenja
 1. Znati odrediti predmet, teorijsku okosnicu i metode arhivistike kao znanosti.
 2. Znati opisati i primijeniti metode i tehnike arhivističkog rada s gradivom.
 3. Poznavati povijest arhivistike.
 4. Poznavati odnose arhivistike i drugih znanosti i disciplina.
 5. Poznavati povijest arhiva kao ustanova, u svijetu i u Hrvatskoj.
 6. Raspoznati koncepte, modele i paradigme koji se koriste u arhivistici te njihovu uvjetovanost.
 7. Odabrati i primijeniti norme u radu s gradivom.
 8. Razviti senzibilitet za značenje i korištenje arhivskog gradiva.
 9. Raspoznati značaj arhivista u današnjem svijetu i današnjim tipovima radnih okolina.
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski radovi, teme radova se planiraju na godišnjoj razini i prate suvremena zbivanja u struci.
Metode ocjenjivanja
- usmeni ispit 60%
- seminarski rad 30%
- zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. J. Kolanović (ur.), Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska, Beograd, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984.
 2. Arhivi, u: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1, Zagreb, JLZ, 1980., str. 250-294.
 3. B. Stulli, Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi. Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1997
 4. Blouin Jr., F. X., Rosenberg, W. G., Processing the Past: Contesting Authority in History and the Archives, Oxford University Press, 2011.
 5. Steedman, C. K. Dust: The Archive and Cultural History, Rutgers University Press, 2002.
 6. Ridener, John. From Polders to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory, Litwin Books, 2009.
Dopunska literatura
 1. Arhivistički standardi i postupci Državnog arhiva Québeca, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 1994.
 2. J. Buturac - S. Bačić, Iz historije pisanog dokumenta, Zagreb, 1966., str. 22-48.
 3. Keeping Archives. Editor Judith Ellis. 2. izd. 1993.
 4. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, ur. P. J. Horsman, F. T. C. J. Ketelaar, T. H. P. M. Thomassen, Amsterdam, 1999. (većina tekstova na engleskom)
 5. - arhivsko zakonodavstvo RH
 6. Stulli, B. (ur.), Priručnik iz arhivistike, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1977.
 7. Thomassen, T. H.P.M. Arhivisti i record manageri: ista struka, različite odgovornosti, Arhivski vjesnik, god. 43 (2000), str. 7-18.
 8. McKemmish, S. Yesterday, Today and Tomorrow: A Continuum of Responsibility. Proceedings of the Records Management Association of Australia 14th National Convention, 15-17.9.1997., Perth: RMAA, 1997.
 9. Rajh, Arian Digital Archives: Towards the Next Step // INFuture 2017: The Future of Information Sciences: Integrating ICT in Society / Atanassova, Iana ; Zaghouani, Wajdi ; Kragić, Bruno ; Kuldar, Aas ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.). Zagreb: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2017. str. 115-120
 10. Rajh, Arian Različite okoline, ista struka: mogućnosti primjene informatičke tehnologije u arhivima za izradu računalno generiranih opisa gradiva // Arhivski vjesnik, 59 (2016), 1; 99-116

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar