Naziv
Uvod u čitanje starih karata
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36754
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Slukan Altić, Mirela (2003): Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima. Izdavačka kuća ?Meridijani?, Samobor.
Dopunska literatura
  1. Lovrić, Paško (1982): Opća kartografija. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
  2. Lago, Luciano (1996): Stare karte Jadrana. Izdavačka kuća C.A.S.H, Pula
  3. Pandžić, Ankica (1988): Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.
  4. Black, Jeremy (2000): Maps and History: Construction Images of the Past. Yale University Press, New Haven and London.

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Zimski semestar