Naziv
Uvod u formalne jezike i automate
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52661
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Opće i specifične kompetencije (znanje i vještine)

Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno regularnih izraza, gramatika i automata, neophodna za primjenu u identifikaciji tipa jezika i definiranju njegove specifikacije (sintakse) izborom odgovarajućeg formalizma.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju formalnih jezika.
 2. Regularni skupovi i izrazi.
 3. Gramatike: definicija gramatike, gramatika kao generator jezika, rečenična forma, niz izvođenja, klasifikacija gramatika, prikaz gramatika, transformiranje gramatika.
 4. Linearni jezici.
 5. Konačni automat.
 6. Beskontekstni jezici.
 7. Stogovni automat.
 8. Kontekstni jezici.
 9. Turingov stroj.
 10. Rekurzivno nabrojivi jezici.
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam jezika.
 2. Definirati regularni izraz danog regularnog jezika.
 3. Modelirati gramatiku jezika bilo kojeg tipa.
 4. Modelirati generator jezika bilo kojeg tipa.
 5. Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima.

Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu.

Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja

Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:
- pohađanje predavanja – 10 bodova,
- posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova.

Seminarski rad:
- Obrana seminarskog rada – 80 bodova

Skala ocjena:
dovoljno (2) 50% - 59%
dobro (3) 60% - 69%
vrlo dobro (4) 70% - 79%
izvrsno (5) 80% - 100%

Obavezna literatura
 1. Zdravko Dovedan Han: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI - regularni izrazi, gramatike, automati, Element Zagreb 2012.
 2. Dovedan, Z.: FORMALNI JEZICI • sintaksna analiza, Zagreb, ZIS, 2003.
Dopunska literatura
 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing, Prentice-Hall, 1972.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar