Naziv
Uvod u kliničku psihologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52604
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija za razumijevanje specifičnosti kliničke psihologije i primjenu biopsihosocijalnog modela u konceptualizaciji psihičkih poremećaja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: definicija kliničke psihologije
 2. psihičko zdravlje-psihička bolest i psihičke smetnje-poremećaji
 3. kriteriji normalnosti i predstavljanje biopsihosocijalnog modela
 4. dijateza stres model i model reciprociteta
 5. biološka tumačenja: genetika
 6. biološka tumačenja: biokemijski procesi
 7. biološka tumačenja : neuroanatomija
 8. evolucijska tumačenja
 9. socijalna tumačenja: socijalizacija
 10. socijalna tumačenja: kultura
 11. socijalna tumačenja: promjene u okruženju
 12. psihološka tumačenja: psihoanalitičko
 13. psihološka tumačenja: učenje
 14. psihološka tumačenja: kognitivni modeli
 15. integrativni model u dijagnostici i terapiji, posljedice prihvaćanja jednog od modela

Ishodi učenja
 1. Definirati područje kliničke psihologije
 2. Identificirati probleme i kriterije definiranja normalnog i abnormalnog ponašanja i doživljavanja, te objasniti odnos psihičkog zdravlja i psihičkih poremećaja;
 3. Opisati i primijeniti biopsihosocijalni model u objašnjavanju nastanka i održavanja psihičkih smetnji i poremećaja;
 4. Opisati paradigme u kliničkoj psihologiji (biološku, psihodinamsku, humanističku, kognitivnu, bihevioralnu i socijalnu) te predvidjeti posljedice usvajanja neke od paradigmi;
 5. Kritički analizirati primjere iz kliničke psihologije koristeći pojedinu paradigmu
Metode podučavanja
Predavanja, diskusije
Metode ocjenjivanja
Obavezno pohađanje nastave i aktivnost na nastavi te pristupanje pismenom dijelu ispita.

Obavezna literatura
 1. Nietzel, M.T., Bernstein D.A., Milich, A. (2001). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
 2. Davison G.C., Neale J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Biro, M., Butollo, W. (Eds.) (2000) Klinička psihologija, Novi Sad: Katedra za kliničku psihologiju, Ludwig Maximilians Universität i Futura publikacije.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar