Naziv
Uvod u književnost i kulturu Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
99953
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
U ovom kolegiju studenti trebaju steći temeljan uvid u pojavu i razvoj književnosti i kulture Roma. Kolegij će sa ovim sadržajem upoznati studente s duhovnom i materijalnom kulturom kao i vrijednostima identiteta najveće europske manjine. Isto tako upoznat će ih i sa književnošću ne-Roma koja se bavi romskom tematikom.
Sadržaj
 1. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 2. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 3. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 4. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 5. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 6. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 7. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 8. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 9. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 10. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 11. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 12. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 13. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 14. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 15. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,

Ishodi učenja
 1. Analizirati književnost Roma
 2. Klasificirati književnost Roma
 3. Usporediti pojave romske suvremene književnosti prema regijama u kojima je stvarana ta književnost
 4. Interpretirati romsku književnost na romskom jeziku
 5. Usporediti romsku kulturu prema načinu života i identitetu
 6. Uočiti kulturu Roma
 7. Usporediti romsku kulturu prema načinu života i identitetu
 8. Prepoznati romsku umjetnost
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995 Marushiakova, E. & Popov, V. 2000. Gypsies in the Ottoman Empire, Centre de recherches tsiganes, University of Hartfordshire Press Romi;srpski prijevod: Romi u Turskom Carstvu. Prilozi za istoriju Balkana, 2003, Subotica Vukanović, Tatomir. 1983. Роми (Цигани) у Југославији, Врање, “Штампарија Нова Југославија“
 2. Demir, Ljatif, Romite vo makedonskata literatura, muzika i film, DARHIA, 2002, Skopje Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004 Djuric, Rajko, Romi u evropskoj književnosti, 1996, Rrominterpres, Beograd Škreb,Zdenko: Književnost i povijesni svijet; Zagreb 1981 Djuric, R.,; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar