Naziv
Uvod u medije
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131626
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti će upoznati klasične metode filmske analize što će im omogućiti da samostalno interpretiraju zadane filmove; usvojiti će znanja o svjetski poznatim nizozemskim filmovima i autorima te o važnijim filmskim debatama; steći će uvid u poziciju koju nizozemski film ima na međunarodnoj sceni, i obrnuto, kako su međunarodni filmovi primljeni u Nizozemskoj.
Sadržaj
 1. Uvod u metodologiju;
 2. Nizozemski film kao nacionalna kinematografija;
 3. Uloga nizozemskog filma na međunarodnoj sceni;
 4. Zlatne godine nizozemskog filma/promijeni svijet – Tursko voće (Turks fruit, Paul Verhoeven, 1973);
 5. Američki san – Paul Verhoeven, Jan de Bont, Rutger Hauer, Jeroen Krabbé;
 6. Nizozemski dokumentarni film – Svatko (Alleman, Bert Haanstra, 1963), André Hazes, Ona vjeruje u mene (André Hazes, Zij gelooft in mij, John Appel, 1999)
 7. Nizozemska avangarda – Kiša (Regen, Joris Ivens, 1929);
 8. Svjetski poznati autori i filmovi – Napad (de Aanslag, Fons Rademakers, 1986);
 9. Haljina (de Jurk, Alex Warmerdam, 1996);
 10. 10. Antonia (Marleen Gorris,1995);
 11. Karakter (Mike van Diem, 1997);
 12. Dječji filmovi – Minoes (Vincent Bal, 2001) ;
 13. Nizozemski film i multikulturalnost - Shoef, shoef, habibi (Albert Ter Heerdt, 2004);
 14. Nizozemski film i multikulturalnost, drugi dio - Dunja & Desie (Dana Nechushtan, 2002).
 15. Osvrt na kolegij

Ishodi učenja
 1. definirati status nizozemskog filma u europskom kontekstu;
 2. prepoznati karakteristike nizozemskog filma nakon II. svjetskog rata;
 3. opisati karakteristike nizozemskih dokumentaraca između dva svjetska rata;
 4. prepoznati nizozemsku kulturnu baštinu u filmovima;
 5. imenovati autore poznatih nizozemskih filmova;
 6. imenovati poznate nizozemske ličnosti iz svijeta filma;
 7. osmisliti, pripremiti i održati izlaganje pred publikom.
Metode podučavanja
frontalna nastava, rasprave na nastavi (zadaci za studente), Power Point prezentacije i kratki filmovi; E-Learning (Omega)
Metode ocjenjivanja
Obavezno prisustvovanje predavanjima i sudjelovanje u diskusijama. Izvršavanje zadataka (individualno gledanje filmova, čitanje zadanih tekstova) na tjednoj bazi i usmena prezentacija zadataka. Usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. 2003. Bernink, Mieke. Fons Rademakers: Scènes uit leven en werk. Abcoude: Uitgeverij Uniepers;
 2. 2000. Hofstede, Bart. Nederlandse cinema wereldwijd: De internationale positie van de Nederlandse film. Amsterdam: Boekmanstudies;
 3. 2000. Elsaesser, Thomas (red.). Hollywood op straat: Film en televisie in de hedendagse media cultuur. Amsterdam: Vossiuspers AUP.
 4. Tekstovi iz mjesečnika de Filmkrant.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar