Naziv
Diplomski rad na studiju Romistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
15
Šifra
162100
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Pokazati sposobnost samostalne obrade lingvističkih, kulturoloških i književnih tema. Pisanjem i obranom diplomskog rada student dokazuje da je, na odabranoj temi diplomskog studija romistike, sposoban samostalno prikupiti potrebnu građu i interpretirati je, primijeniti adekvatnu stručnu literaturu, odgovarajuću znanstvenu i/ili stručnu metodologiju, te na taj način, uz pomoć mentora, povezati i iskoristiti znanja i vještine koje je stekao tijekom diplomskog studija romistike. Rad se piše na hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Konzultacije s mentorom.
 2. Konzultacije s mentorom.
 3. Konzultacije s mentorom.
 4. Konzultacije s mentorom.
 5. Konzultacije s mentorom.
 6. Konzultacije s mentorom.
 7. Konzultacije s mentorom.
 8. Konzultacije s mentorom.
 9. Konzultacije s mentorom.
 10. Konzultacije s mentorom.
 11. Konzultacije s mentorom.
 12. Konzultacije s mentorom.
 13. Konzultacije s mentorom.
 14. Konzultacije s mentorom.
 15. Konzultacije s mentorom.

Ishodi učenja
 1. Odabrati odgovarajuću stručnu literaturu, pronaći potrebne podatke te izvršiti analizu tih podataka.
 2. Kritički se osvrnuti na stručnu literaturu
 3. Analizirati romski jezični materijal s različitih aspekata
 4. Analizirati romski književni materijal s različitih teorijskih i povijesno-kulturoloških aspekata
 5. Analizirati izabranu romsku kulturološku temu
 6. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene jezične, kniževne i kulturološko-teorijske analize
 7. Koristiti se romskim jezikom u govornoj i pisanoj produkciji
 8. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene književne analize
 9. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene kulturološko-teorijske analize
 10. Umijeti koristiti se romskim jezikom u govornoj i pisanoj produkciji
 11. Sastaviti duži i kompleksniji stručni tekst
 12. Umijeti koristiti se romskim jezikom u govornoj i pisanoj produkciji
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s mentorom
Metode ocjenjivanja
Student se sustavno prati i ocjenjuje se: - odabir teme - odabir i upotreba literature - priprema tematske građe - odabir adekvatne metodologije - nacrt rada - konačna verzija rada - obrana rada. Procjena javnog nastupa kroz obranu diplomskog rada pred komisijom i procjena sposobnosti kandidata da relevantno odgovori na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
 1. Lingvistička, kulturno-povijesna, teorija književnosti - prema silabima kolegija ovisno o odabranoj temi
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar