Naziv
Uvod u računalnu sintezu govora
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
51388
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Kolegij daje povijesni pregled sinteze govora te upoznaje s načinima sinteze govora na računalu. Izrađuju se programi kiji koriste računalnu sintezu govora za komunikaciju s korisnikom.
Sadržaj
 1. Percepcija zvuka.
 2. Proizvodnja zvuka.
 3. Snimanje zvuka na računalu.
 4. Reprodukcija zvuka na računalu.
 5. Povijesni pregled sinteza zvuka.
 6. Akustička i formantna sinteza na računalu.
 7. Korpusna sinteza na računalu.
 8. Izrada zajedničkog projekta korpusnom sintezom.
 9. Izrada zajedničkog projekta korpusnom sintezom.
 10. Izrada zajedničkog projekta korpusnom sintezom.
 11. Izrada zajedničkog projekta korpusnom sintezom.
 12. Izrada zajedničkog projekta sustavom Mbrola.
 13. Izrada zajedničkog projekta sustavom Mbrola.
 14. Izrada zajedničkog projekta sustavom Mbrola.
 15. Izrada zajedničkog projekta sustavom Mbrola.

Ishodi učenja
 1. znati povijest sinteze govora
 2. razlikovati sinteze govora na računalu
 3. napraviti korpusnu sintezu govora na računalu
 4. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 5. Primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 6. Primijeniti i integrirati znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
Metode podučavanja
predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Praktični dio - izrađeni programi koji koriste računalnu sintezu govora za komunikaciju s korisnikom.
Usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. D. H. Klatt (1987). Review of Text-to-Speech Conversion for English. J. Acoust. Soc. Am. Vol. 82 (3), str. 737-793.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar