Naziv
Uvod u romski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
99954
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s osnovama fonološkog, morfološkog i leksičkog sustava romskog jezika. Pravilno čitanje, pisanje jednostavnih tekstova na romskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Romima i romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 2. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 3. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 4. Romski fonološki i grafijski sustav.
 5. Osnove romske gramatike
 6. Osnovni leksički fond
 7. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 8. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 9. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 10. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 11. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 12. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 13. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 14. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 15. Obrada odabranih konverzacijskih tema

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonološki i morfološki ustroj romskoga jezika.
 2. Koristiti se literaturom iz svih povijesnih razdoblja romskog jezika
 3. Usporediti standardni romski jezik s različitim dijalektima i govorima romskog jezika
 4. primijeniti znanja iz gramatičkoga ustroja romskog jezika u govornoj praksi.
 5. Stjecati osnovne spoznaje o romskom jeziku (razumjeti, čitati i govoriti na romskom jeziku)
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra.
Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005). Djurić, Rajko. Pravopis romskoga jezika/O čačolekhavno e rromane čhibako (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, 2011). Spelling of Romani language title translated in English.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar