Naziv
Uvod u romski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
99955
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Pravilno čitanje, pisanje tekstova na romskom jeziku. Stjecanje naprednijih spoznaja o Romima i romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Romski fonološki i grafijski sustav .
 2. Osnove romske gramatike
 3. Osnovni leksički fond
 4. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 5. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 6. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 7. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 8. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 9. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 10. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 11. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 12. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 13. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 14. Obrada odabranih konverzacijskih tema
 15. Obrada odabranih konverzacijskih tema

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonološki i morfološki ustroj romskoga jezika.
 2. Analizirati forme riječi, njihova značenja i njihove promjene u romskom jeziku
 3. primijeniti znanja iz gramatičkoga ustroja romskog jezika u govornoj praksi.
 4. Analizirati strukturu romskog padežnog sustava
 5. Koristiti se sintaksom romskoga jezika
 6. Analizirati strukturu romskog padežnog sustava
 7. Razlikovati padeže u romskom jeziku
 8. Konstruirati rečenice koristeći se padežnim oblicima
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005). Djurić, Rajko. Pravopis romskoga jezika/O čačolekhavno e rromane čhibako (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, 2011). Spelling of Romani language title translated in English.
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar