Naziv
Uvod u studij poljske književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
35897
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Apsolviranjem ovog kolegija studenti stječu temeljna znanja neophodna za daljnje proučavanje poljske književnosti – povijesni i kulturološki okvir nastajanja pojedinih književnih razdoblja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - kratka povijest nastajanja poljskog književnog jezika.
 2. Srednji vijek - latinska pismenost i prvi poljski tekstovi (Bogurodzica, Kazania Swiętokrzyskie, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Smiercią).
 3. Renesansa - Mikołaj Rej, Jan Kochanowski. Unija Poljske i Litve. Polonofilski ideologemi u hrvatskoj književnosti tog razdoblja.
 4. Barok - poljski Sarmatizam.
 5. Prosvjetiteljstvo.
 6. Romantizam kao specifično poljska kulturna formacija.
 7. Provjera znanja - kolokvij.
 8. Poljski romantičarski mesijanizam.
 9. Pozitivizam.
 10. Mlada Poljska - modernizam.
 11. Međuratno razdoblje 1918 -1939. (Skamander, Prva i Druga Avangarda).
 12. Književnost nakon Drugog svjetskog rata.
 13. Poljska književnost od 1989. do 2000.
 14. Dobitnici Nobelove nagrade - Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.
 15. Najnovija poljska književnost.

Ishodi učenja
 1. Usporediti i komentirati kulturne i književne procese u Poljskoj.
 2. Samostalno istražiti i kategorizirati književna i kulturna razdoblja.
 3. Izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i formacija.
 4. Kritički prosuđivati poljske književne pojavnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Z. Malić, Pregled poljske književnosti, u: Svjetska književnost, knjiga VII, Liber, Zagreb, 1975.
 2. Z. Malić, Mickiewicz itd. Rasprave, članci i eseji o poljskoj književnosti, Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002. (odabrana poglavlja)
 3. Z. Malić, Iz povijesti poljske književnosti, Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004.
Dopunska literatura
 1. Z. Malić, O Janu Kochanowskom, Književna smotra, 1999, br. 112-113, str.109-121.
 2. Blažina, D., H. Sienkiewicz: povijesni roman i Quo Vadis, u: Sienkiewicz, H., Quo Vadis, Školska knjiga, Zagreb, 1995, str. 545-564.
 3. C. Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, Kraków 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar