Naziv
Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
78081
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Usvajanje osnova znanosti o književnosti i upoznavanje sa suvremenim književnim teorijama.
Sadržaj
 1. Provjera znanja.
 2. Suvremene književne teorije.
 3. Historizam; formalizam.
 4. Strukturalizam.
 5. Poststrukturalizam; dekonstrukcija.
 6. Kulturalni studiji.
 7. Novi historizam; kulturni materijalizam.
 8. Psihoanaliza; feministička kritika, gender.
 9. Znanost o književnosti. Klasifikacija.
 10. Povijest književnosti;komparativna književnost; književna teorija i kritika.
 11. Autor, djelo, čitatelj.
 12. Književne vrste i rodovi. Povijesni pregled.
 13. Proza. Autor, pripovjedač, lik.
 14. Poezija. Lirski subjekt.
 15. Drama. Dramske vrste.

Ishodi učenja
 1. Opisati i komentirati i komparirati književne rodove, vrste i žanrove.
 2. Prepoznati i objasniti osnovne književnoteorijske pojmove i metode.
 3. Primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja.
 4. Analizirati, opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja.
 5. Samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih znanja i novostečenih praktičnih.
Metode podučavanja
Predavanje, seminarski rad, rad na književnim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Burzyńska, A.,, Markowski, P.M.,: Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006.
 2. Culler, Johnatan: Književna teorija, AGM, Zagreb 2001.
 3. Compagnon, Antoine. Demon teorije, Zagreb 2007.
 4. Solar, Milivoj: Vježbe tumačenja, Matica hrvatska, Zagreb 1997.
Dopunska literatura
 1. Duda, Dean: Kulturalni studiji. Ishodišta i problemi, AGM, Zagreb 2002.
 2. Solar, Milivoj: Rječnik književnog nazivlja, Golden marketing, Zagreb, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar