Naziv
Uvod u vizualnu antropologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51736
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Izborni predmet Uvod u vizualnu antropologiju daje uvod u jednu od nekoliko aktualnih primijenjenih poddisciplina socio-kulturne antropologije. Kao relativno mlada disciplina, nastala sedamdesetih godina 20. stoljeća, vizualna se antropolgija bavi uporabom vizualne metodologije u etnološkim istraživanjima (video ili filmska kamera, fotoaparat). Disciplina se također bavi i antropologijom vizualnog, odnosno, načinima na koje različite kulture doživljavaju i predstavljaju vizualno i esteticiziraju vlastitu svakodnevnicu. Predmet će dati kratak pregled najvažnijih teorija i teoretskih pravaca vizualne antropologije te njihovih najznačajnijih predstavnika. Studenti će steći i osnovna praktična znanja uporabe vizualnih medija u etnološkim istraživanjima.
Sadržaj
 1. Vizualna antropologija - počeci i razvoj discipline
 2. Počeci uporabe vizualnih metoda u antropološkim istraživanjima
 3. Razvoj vizualnih istraživanja od 1940ih do 1980ih
 4. Flaherty i neželjneni etnograf
 5. Margaret Mead i Gregory Bateson - u sukobu paradigmi
 6. Robert Gardner kao snimateljski anđeo
 7. Jean Rouch - promjena paradigme
 8. McDougall i "zlatni standard" etnografskog filma
 9. Jay Ruby i Marcus Banks - teoretičari, i/ili/ali ne filmaši
 10. Senzorna antropologija u vizualnoj antropologiji - Sarah Pink
 11. Nativna kinematografija - Trinh T. Minh-ha
 12. Milovan Gavazzi - domorodac ili varalica?
 13. Etika vizualnog istraživanja - oko etnografa
 14. Ako je selfi - tko je Drugi?
 15. Fotografija kao metoda istraživanja

Ishodi učenja
 1. prepoznati i imenovati temeljne znanstvene teorije i metode u vizualnoj antropologiji, te njezine najznačajnije predstavnike
 2. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u vizualnoj antropologiji
 3. prikupljati relevantnu literaturu iz područja vizualne antropologije i koristiti je u stručnom radu
 4. usmeno i pismeno prezentirati kritičku i teoretsku analizu etnografskih filmova
 5. osmisliti i provesti praktičan radu sa video-kamerom i fotoaparatom u svrhu izrade vizualne etnografije
 6. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde vizualne antropologije
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Hockings, Paul, ur. 2003. Principles of Visual Anthropology. Mounton de Gruyter
 2. Pink, Sarah. 2006. The Future of Visual Anthropology. Routledge
Dopunska literatura
 1. Grimshaw, Anna. 2001. Ethnographer’s Eye. Cambridge University Press
 2. Banks, Marks & Howard Morphy. 1999. Rethinking Visual Anthropology. Yale University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar