Naziv
Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
97178
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Nastavni program izbornog predmeta daje pregled venecijanskog slikarstva od XV. do XVIII. stoljeća s naglaskom na protagoniste umjetničkih zbivanja i stilske mijene unutar venecijanske slikarske škole. Predmet je komplementaran nastavnim sadržajima obaveznog predmeta preddiplomskog studija »Likovne umjetnosti renesanse i baroka«. Obrada materijala organizirana je kronološki, a obuhvaća različite slikarske vrste (oltarnu palu, portret, alegorijski dekorativni ciklus) i njihov razvoj tijekom stoljeća u kontekstu venecijanske slikarske škole. Posebna pozornost posvećena je raznovrsnosti naručiteljske aktivnosti (privatne i javne narudžbe i njihove namjene, venecijanske bratovštine i Republika kao naručitelji, slikarsko djelo u službi iskazivanja vjerskog i političkog identiteta) te kontekstualizaciji umjetničkih djela u vremenu i prostoru i njihovom sagledavanju u izvornom okruženju. Predmet predviđa vježbe stilske analize na djelima najznačajnijih predstavnika venecijanske slikarske škole, s ciljem prepoznavanja formalnih i stilskih odlika slikarskog izraza pojedinih umjetnika, ali i općih karakteristika venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka.
Sadržaj
 1. Uvod: pojam slikarske škole, istraživači venecijanskog slikarstva, društveni i politički kontekst Venecije u XV. stoljeću.
 2. Venecijansko slikarstvo XV. stoljeća.
 3. Razvoj oltarne pale: od poliptiha do sacra conversazione.
 4. Narativno slikarstvo u Veneciji.
 5. Venecijansko slikarstvo na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeće.
 6. Tiziano Vecellio i zlatno stoljeće venecijanskog slikarstva.
 7. Venecijansko slikarstvo druge polovice XVI. stoljeća.
 8. 1. kolokvij.
 9. Manirizam u Veneciji.
 10. Slikarstvo u Veneciji XVII. stoljeća.
 11. Slikarstvo u Veneciji XVIII. stoljeća.
 12. Venecijansko slikarstvo renesanse i baroka izvan Italije.
 13. Metoda atribucije u venecijanskom slikarstvu.
 14. Metoda atribucije u venecijanskom slikarstvu.
 15. II. kolokvij.

Ishodi učenja
 1. imenovati najvažnija djela, umjetnike i naručitelje venecijanskog slikarstva od XV. do XVIII. stoljeća
 2. analizirati formalne i stilske značajke venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka
 3. interpretirati simboliku slike ili dekorativnog ciklusa obzirom na naručitelja i ikonografski sadržaj
 4. razlikovati namjenu umjetničkih djela s obzirom na dimenzije, format i tehniku
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad, terenski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Peter Humfrey, Painting in Renaissance Venice, New Haven; London: Yale University Press, 1996.
 2. Filippo Pedrocco, The Art of Venice: from its Origins to 1797, Firenca; New York: Scala; Riverside, 2002.
 3. Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, 5. izd., New Haven; London: Yale University Press, 1982. [1958.], ili kasnija revidirana izdanja (3 sv.); poglavlja: I.5: »Painting outside Rome: Venice«; II.14: »High Baroque Painting and its Aftermath: Painting outside Rome – Venice«; III.19: »Painting: Venice – Sebastiano Ricci and Piazetta – Pellegrini, Amigoni, Pittoni, Balestra – Giambattista Tiepolo (1696 – 1770)«
 4. Francis Haskell, Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, New York; Evanston; San Francisco; London: Harper and Row, 1971. [1963.], Part III: »Venice«, str. 245-383
Dopunska literatura
 1. Peter Humfrey, The altarpiece in Renaissance Venice, New Haven: Yale University Press, 1993.
 2. Roberto Longhi, Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze: Sansoni editore, 1952. (ili kasnija izdanja)
 3. Serija La pittura in Italia: Il Quattrocento (ur. F. Zeri, Milano: Mondadori Electa, 1987.); Il Cinquecento (ur. G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1988.); Il Seicento (ur. M. Gregori, E. Schleier, Milano: Mondadori Electa, 1989.); Il Settecento (ur. G. Briganti, Milano: Mondadori Electa, 1990.) – poglavlja koja se odnose na venecijansko slikarstvo
 4. Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento (2 sv.), Milano: Alfieri, 1981.
 5. Rodolfo Pallucchini, La pittura nel Veneto: Il Settecento (2 sv.), Milano: Electa, 1995.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar