Naziv
Vježbe konzekutivnog prevođenja I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117558
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razviti kompetencije i vještine potrebne za suveren konsekutivni prijevod jednostavna govora s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Upoznavanje osnovnih značajki konsekutivnog prevođenja
 2. Prepoznavanje strukturnih elemenata tipičnog govora
 3. Vježbanje pamćenja i vizualizacija
 4. Upoznavanje kriterija za ocjenjivanje kvalitete prijevoda
 5. Usvajanje pomoćne tehnike bilježenja
 6. Vježbanje konsekutivnog prevođenja pozdravnog govora na njemačkom (uz bilješke)
 7. Vježbanje konsekutivnog prevođenja pozdravnog govora na hrvatskom
 8. Vježbanje konsekutivnog prevođenja životopisa na njemačkom
 9. Vježbanje konsekutivnog prevođenja životopisa na hrvatskom
 10. Vježbanje konsekutivnog prevođenja govora s područja kulture i povijesti na njemačkom
 11. Vježbanje konsekutivnog prevođenja govora s područja kulture i povijesti na hrvatskom
 12. Vježbanje konsekutivnog prevođenja predstavljanja poduzeća na njemačkom
 13. Vježbanje konsekutivnog prevođenja predstavljanja poduzeća na hrvatskom
 14. Vježbanje konsekutivnog prevođenja na aktualne teme (s njemačkog)
 15. Vježbanje konsekutivnog prevođenja na aktualne teme (s hrvatskog)

Ishodi učenja
 1. Prepoznati bitna sadržajna i komunikacijska svojstva konkretnog govora
 2. Razviti dostatne komunikacijske vještinena njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. Ovladati primjerenom frazeologijom na oba jezika
 4. Osvijestiti posebne uvjete javnog nastupa
 5. Razviti tehnike koncentracije
 6. Razviti kriterije za ocjenjivanje kvalitete prijevoda
Metode podučavanja
Grupni rad, tandemski rad, demonstracija
Metode ocjenjivanja
Nastavničko, studentsko, samoocjenjivanje.
Povratna informacija na svaki studentski prijevod. Ispit u simuliranoj situaciji.

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005
 4. Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 5. Rodek, S. : Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia
Dopunska literatura
 1. mrežni izvori: stranice institucija, portali vijesti itd.
 2. tjednici: Die Zeit, Der Spiegel, Handelsblatt itd.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij