Naziv
Vježbe konzekutivnog prevođenja II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124304
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razviti kompetencije i vještine potrebne za suveren konsekutivni prijevod govora srednje zahtjevnosti s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Prepoznavanje obilježja različitih tipova govora
 2. Vježbanje konsekutivnog prevođenja dužeg govora (7 minuta); vježbe izdržljivosti
 3. Prevođenje jednostavnih retoričkih/stilskih figura na njemačkom
 4. Prevođenje jednostavnih retoričkih/stilskih figura na hrvatskom
 5. Vježbanje konsekutivnog prevođenja intervjua na njemačkom
 6. Vježbanje konsekutivnog prevođenja intervjua na hrvatskom
 7. Vježbanje konsekutivnog prevođenja političkog govora na njemačkom
 8. Vježbanje konsekutivnog prevođenja političkog govora na hrvatskom
 9. Vježbanje konsekutivnog prevođenja stručnog prikaza iz gospodarstva na njemačkom
 10. Vježbanje konsekutivnog prevođenja stručnog prikaza iz gospodarstva na hrvatskom
 11. Vježbanje konsekutivnog prevođenja stručnog prikaza iz ekologije na njemačkom
 12. Vježbanje konsekutivnog prevođenja stručnog prikaza iz ekologije na hrvatskom
 13. Vježbanje konsekutivnog prevođenja stručnog prikaza iz politike na njemačkom
 14. Vježbanje konsekutivnog prevođenja stručnog prikaza iz politike na hrvatskom
 15. Ponavljanje najtežih segmenata iz 1-14

Ishodi učenja
 1. Brzo prepoznati sva bitna svojstva govora
 2. Usavršiti komunikacijske vještine na njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. Proširiti frazeološko znanje na oba jezika
 4. Usvojiti govorničke tehnike primjerene javnom nastupu
 5. Usavršiti tehnike koncentracije
 6. Produbiti kompetencije za ocjenjivanje kvalitete
Metode podučavanja
Grupni rad, tandemski rad, demonstracija. Studenti redovito pripremaju i sami govore.
Metode ocjenjivanja
Nastavničko, studentsko, samoocjenjivanje.
Povratna informacija na svaki studentski prijevod. Ispit u simuliranoj situaciji.

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005
 4. Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 5. Rodek, S. : Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia
 6. Gabler, Wirtschaftslexikon
Dopunska literatura
 1. tjednici: Die Zeit, Der Spiegel, Handelsblatt itd.
 2. mrežni izvori: stranice institucija, portali vijesti itd.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij