Naziv
Vježbe konzekutivnog prevođenja III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117559
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razviti kompetencije i vještine potrebne za suveren konsekutivni prijevod složenijeg govora s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Vježbanje konsekutivnog prevođenja iskaza svjedoka na hrvatskom
 2. Usvajanje najuspješnije individualne tehnike konsekutivnog prevođenja uz bilješke
 3. Korištenje titula i funkcija u konsekutivnom prijevodu
 4. Vježbanje preciznog prenošenja brojčanih podataka
 5. Vježbanje konsekutivnog prevođenja brzo prezentiranih govora
 6. Razvijanje vještine korištenja redundantnosti u govoru
 7. Razumijevanje uloge prevoditelja u odnosu s govornikom kojeg prevodi
 8. Vježbanje konsekutivnog prevođenja svečanog govora na njemačkom
 9. Vježbanje konsekutivnog prevođenja svečanog govora na hrvatskom
 10. Vježbanje konsekutivnog prevođenja znanstvenog predavanja na njemačkom
 11. Vježbanje konsekutivnog prevođenja znanstvenog predavanja na hrvatskom
 12. Vježbanje konsekutivnog prevođenja problemskog govora o društvenim problemima na njemačkom
 13. Vježbanje konsekutivnog prevođenja problemskog govora o društvenim problemima na hrvatskom
 14. Vježbanje konsekutivnog prevođenja u okviru pregovora (gospodarstvo)
 15. Vježbanje konsekutivnog prevođenja iskaza svjedoka na njemačkom

Ishodi učenja
 1. Prepoznati bitna sadržajna i komunikacijska svojstva konkretnog govora
 2. Razviti komunikacijske vještine na njemačkom i hrvatskom jeziku na zahtjevnoj razini
 3. Primijeniti prikladnu stručnu terminologiju
 4. Ispuniti ulogu komunikacijskog posrednika
 5. Unaprijediti tehnike koncentracije
 6. Usavršiti opće jezične kompetencije na njemačkom jeziku
 7. Usavršiti vladanje hrvatskim standardnim jezikom u usmenoj komunikaciji
Metode podučavanja
Grupni rad, tandemski rad, demonstracija. Prevođenje živih/snimljenih izvora.
Metode ocjenjivanja
Nastavničko, studentsko, samoocjenjivanje.
Povratna informacija na svaki studentski prijevod. Ispit u simuliranoj situaciji.

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005
 4. Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 5. Rodek, S. : Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia
 6. C. Creifelds, Rechtswörterbuch
Dopunska literatura
 1. tjednici: Die Zeit, Der Spiegel, Handelsblatt itd.
 2. mrežni izvori: stranice institucija, portali vijesti itd.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij