Naziv
Vježbe konzekutivnog prevođenja IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124306
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razviti kompetencije i vještine potrebne za suveren konsekutivni prijevod zahtjevnog govora s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Upoznavanje situacija s konsekutivnim prevođenjem
 2. Razvijanje sposobnosti za optimalnu pripremu za konkretno prevođenje
 3. Osmišljavanje savjeta za govornika čiji se govor prevodi
 4. Vježbanje konsekutivnog prevođenja tiskovne konferencije sa sudionicima iz politike
 5. Vježbanje konsekutivnog prevođenja tiskovne konferencije sa sudionicima iz gospodarstva
 6. Vježbanje konsekutivnog prevođenja tiskovne konferencije sa sudionicima iz znanosti
 7. Vježbanje konsekutivnog prevođenja u različitim komunikacijskim situacijama: u liječničkoj ordinaciji
 8. Vježbanje konsekutivnog prevođenja u različitim komunikacijskim situacijama: u uredu javne uprave
 9. Vježbanje konsekutivnog prevođenja u različitim komunikacijskim situacijama: prijava štete kod osiguravatelja
 10. Vježbanje konsekutivnog prevođenja u različitim komunikacijskim situacijama: turističko vođenje
 11. Snalaženje u situaciji s defektnim govorom: zaključivanje, poopćavanje
 12. Razvijanje kriterija za razlikovanje neizostavnih i manje bitnih informacija
 13. Stjecanje navike stalnog usavršavanja
 14. Vježbanje izdržljivosti
 15. Uočavanje glavnih individualnih poteškoća

Ishodi učenja
 1. Prepoznati bitna sadržajna i komunikacijska svojstva konkretnog govora
 2. Usavršiti komunikacijske vještine na njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. Primijeniti prikladnu stručnu terminologiju
 4. Uvježbati različite stilove i funkcije govora
 5. Uvježbati tehnike nošenja sa stresom
 6. Usavršiti jezične kompetencije na oba jezika
 7. Uvježbati prevođenje kontinuiranog govora u trajanju minimalno 10 minuta
 8. Pronaći relevantne izvore za pripremu na prevođenje u različitim situacijama
Metode podučavanja
Grupni rad, tandemski rad, demonstracija. Studenti redovito pripremaju i sami govore.
Metode ocjenjivanja
astavničko, studentsko, samoocjenjivanje.
Povratna informacija na svaki studentski prijevod. Ispit u simuliranoj situaciji.

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005
 4. Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.
 5. Rodek, S. : Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia
 6. C. Creifelds, Rechtswörterbuch
Dopunska literatura
 1. tjednici: Die Zeit, Der Spiegel, Handelsblatt itd.
 2. mrežni izvori: stranice institucija, portali vijesti itd.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij