Naziv
Vježbe pismenog prevođenja IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124308
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik
Sadržaj
 1. rasprava o prijevodima za završni diplomski rad
 2. rasprava o prijevodima za završni diplomski rad
 3. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja kulture i društva na hrvatski
 4. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja kulture i društva na njemački
 5. vježbanje prepoznavanja tekstnih tipova
 6. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja politike na hrvatski
 7. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja politike na njemački
 8. konsekutivno prevođenje kratkih usmenih tekstova na hrvatski
 9. konsekutivno prevođenje kratkih usmenih tekstova na njemački
 10. komentiranje studentskih prijevoda znanstvenoga teksta na hrvatski
 11. komentiranje studentskih prijevoda znanstvenoga teksta na njemački
 12. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja ekonomije na hrvatski
 13. komentiranje studentskih prijevoda zahtjevnoga teksta s područja ekonomije na njemački
 14. komentiranje studentskih prijevoda pravnoga teksta na hrvatski
 15. komentiranje studentskih prijevoda pravnoga teksta na njemački

Ishodi učenja
 1. razumjeti različite vrste tekstova sa što više sadržajnih implikacija
 2. prepoznati specifičan tip teksta kao i intencije autora
 3. izraziti različite nijanse značenja na hrvatskom i njemačkom
 4. primijeniti tehnike i metode prevođenja na najprikladniji način
 5. primijeniti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta
 6. primijeniti relevantno znanje o kulturi i povijesti
 7. koristiti se kritički izvorima znanja poput referentne literature i interneta
 8. usavršiti jezične kompetencije na oba jezika
 9. integrirati interkulturalne razlike u uspješan prijevod
 10. ocijeniti kvalitetu prijevoda
Metode podučavanja
individualni rad, grupni rad, frontalna nastava, rad u praksi
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje dvaju ovećih prijevoda (oko 6000 znakova), redovito pohađanje i aktivno sudjelovanja u nastavi, pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Jednojezični i dvojezični rječnici (npr. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.; Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim; Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005.; Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.; Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009)
 2. Stručni priručnici iz ekonomije, prava, tehnike itd.
Dopunska literatura
 1. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58.
 2. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.
 3. Sonja Strmečki Marković, Inja Skender Libhard, Übersetzung im DaF-Unterricht - eine neu zu definierende Unterrichtsmethode?, KDV Info 48/49, 2016

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij