Naziv
Vježbe simultanog prevođenja I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124309
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razvijanje kompetencija i vještina za kvalitetno simultano prevođenje s njemačkog na hrvatski i obrnuto na osnovnoj razini
Sadržaj
 1. Upoznavanje bitnih značajki simultanog prevođenja
 2. Vježbanje slušanja uz paralelnu govornu produkciju (ponavljanje jednostavnih rečenica na istom jeziku)
 3. Vježbanje ponavljanja dužih segmenata na istome jeziku
 4. Vježbanje odvajanja slušanja s razumijevanjem od govorenja ("brojanice")
 5. Vježbanje prevođenja kratkih još nepovezanih govornih segmenata
 6. Analiza smisla raznih govornih iskaza (deverbalizacija)
 7. Vježbe pojednostavljivanja formulacija
 8. Usvajanje sinonima osnovnih glagolskih fraza
 9. Vježbanje simultanog prevođenja jednostavnog deskriptivnog govora na aktualnu temu iz područja gospodarstva s njemačkog na hrvatski
 10. Vježbanje simultanog prevođenja jednostavnog deskriptivnog govora na aktualnu temu iz područja gospodarstva s hrvatskog na njemački
 11. Usvajanje tehnika simultanog prevođenja: zaključivanje
 12. Usvajanje tehnika simultanog prevođenja: anticipiranje
 13. Usvajanje tehnika simultanog prevođenja: pojednostavljenje, kraćenje, segmentiranje
 14. Vježbanje simultanog prevođenja jednostavnog govora na aktualnu temu iz područja politike s njemačkog na hrvatski
 15. Vježbanje simultanog prevođenja jednostavnog govora na aktualnu temu iz područja politike s hrvatskog na njemački

Ishodi učenja
 1. Upoznati osnovne značajke simultanog prevođenja
 2. Usvojiti sposobnost odvajanja razumijevanja od paralelnog kontroliranog govorenja
 3. Uvježbati kratkotrajno pamćenje za praćenje govora
 4. Upoznati osnovne tehnike simultanog prevođenja
 5. Usvojiti pravila ponašanja za timski rad u kabini
 6. Upoznati tehničku opremu
 7. Razviti kriterije za ocjenjivanje kvalitete simultanog prijevoda
 8. Ovladati sposobnošću za simultano prevođenje jednostavnijih govora
Metode podučavanja
Grupni rad, individualni rad, tandemski rad. Demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Studentski samoocjenjivanje, međusobno ocjenjivanje, povratna informacija nastavnika. Polaganje ispita iz simultanog prevođenja.

Obavezna literatura
 1. Snell-Hornby, Hönig, Kußmaul, Schmitt: Handbuch Translation, Tübingen 2003.
Dopunska literatura
 1. aktualni tjednici: Die Zeit, Der Spiegel i dr.
 2. internetski portali, stranice institucija i sl.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij