Naziv
Vježbe simultanog prevođenja II (na njemački)
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117563
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razviti kompetencije i vještine potrebne za simultani prijevod govora prosječne zahtjevnosti s hrvatskog na njemački jezik
Sadržaj
 1. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja gospodarstva (aktualni kontekst, npr. otvaranje velesajma)
 2. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja gospodarstva (aktualni kontekst, npr. predstavljanje projekta)
 3. Usvajanje vještine kvalitetnog pripremanja za konkretan skup
 4. Usvjanje tehnika za rješavanje interkulturalnih razlika
 5. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja politike (aktualni kontekst, npr. tiskovna konferencija nakon potpisivanja sporazuma)
 6. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja ekologije (aktualni kontekst, npr. korištenje energije vjetra)
 7. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja ekologije (aktualni kontekst, npr. solarne elektrane)
 8. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja ekologije (aktualni kontekst, npr. energetska obnova)
 9. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja turizma (aktualni kontekst, npr. prikaz turističkih pokazatelja)
 10. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja turizma (npr. mogućnosti produženja turističke sezone)
 11. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja Europske unije (funkcioniranje Europske unije)
 12. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja Europske unije (rad Europskog parlamenta)
 13. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja Europske unije (aktualni kontekst, npr. prikaz nove direktive)
 14. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja Europske unije (aktualni kontekst, npr. vanjska politika Europske unije)
 15. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora srednje zahtjevnosti iz područja politike (aktualni kontekst, npr. bilateralan susret)

Ishodi učenja
 1. unaprijediti tehniku simultanog prevođenja
 2. razlikovati bitne elemente informacije od manje bitnih
 3. smisleno pretočiti složene u jednostavnije iskaze
 4. unaprijediti paralelni proces slušanja s razumijevanjem i kontrolirane produkcije
 5. usavršiti jezične kompetencije na njemačkom jeziku s posebnim naglaskom na jasnoći iskaza
 6. upoznati različite vrste govora na skupovima sa simultanim prevođenjem
 7. rješavati poteškoće zbog interkulturalnih razlika
 8. uvježbati prijevode pojmova dominantno nacionalnih obilježja (politika, uprava)
 9. usvojiti otpornost na stres
 10. produbiti kriterije za ocjenjivanje kvalitete simultanog prijevoda
Metode podučavanja
Grupni rad, individualni rad, tandemski rad. Demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Studentsko samoocjenjivanje, međusobno ocjenjivanje, povratna informacija nastavnika. Polaganje ispita iz simultanog prevođenja.

Obavezna literatura
 1. Snell-Hornby, Hönig, Kußmaul, Schmitt: Handbuch Translation, Tübingen 2003.
Dopunska literatura
 1. aktualni tjednici: Die Zeit, Der Spiegel i dr.
 2. internetski portali, stranice institucija i sl.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij