Naziv
Vježbe simultanog prevođenja III
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124311
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Razviti kompetencije i vještine potrebne za simultani prijevod zahtjevnog govora s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački jezik
Sadržaj
 1. Upoznavanje razlika u ekspresivnosti govornika
 2. Tumačenje paralingvističkih elemenata
 3. Vježbanje simultanog prevođenja njemačkog govora naglašene ekspresivnosti iz područja politike (govor na predizbornim skupu)
 4. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora naglašene ekspresivnosti iz područja politike (govor na predizbornim skupu)
 5. Vježbanje simultanog prevođenja njemačkog govora diskurzivnog karaktera (npr. izlaganje o pravnom problemu)
 6. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora diskurzivnog karaktera (npr. izlaganje o pravnom problemu)
 7. Vježbanje simultanog prevođenja njemačkog govora svečanog karaktera (npr. zahvala za nagradu)
 8. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora svečanog karaktera (npr. zahvala za nagradu)
 9. Vježbanje simultanog prevođenja njemačkog govora o međunarodnoj organizaciji (npr. WTO)
 10. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora o međunarodnoj organizaciji (npr. WTO)
 11. Vježbanje simultanog prevođenja njemačkog govora o tijelu Europske unije (npr. Agencija za sigurnost hrane)
 12. Vježbanje simultanog prevođenja hrvatskog govora o tijelu Europske unije (npr. Agencija za sigurnost hrane)
 13. Vježbanje ad hoc prevođenja (Stegreifübersetzung) s njemačkog
 14. Vježbanje ad hoc prevođenja (Stegreifübersetzung) s hrvatskog
 15. Vježbanje simultanog prevođenja govora sa stilskim figurama, metaforama, aluzijama itd.

Ishodi učenja
 1. Opažati izražajne nijanse u komunikaciji
 2. Usvojiti prozodijske tehnike
 3. Rješavati probleme dvoznačnosti
 4. Prenijeti humor u simultanom prijevodu
 5. Primijeniti pomoćne tehnike za pamćenje neredundantnih podataka
 6. Primijeniti stručnu terminologiju
 7. Poštivati profesionalne standarde konferencijskog prevođenja
 8. Procijeniti zahtjevnost konkretnog skupa
 9. Pripremiti se za određeni zadatak (skup)
 10. Osvijestiti potrebu stalnog usavršavanja
Metode podučavanja
Grupni rad, individualni rad, tandemski rad. Demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Studentsko samoocjenjivanje, međusobno ocjenjivanje, povratna informacija nastavnika. Polaganje ispita iz simultanog prevođenja.

Obavezna literatura
 1. Snell-Hornby, Hönig, Kußmaul, Schmitt: Handbuch Translation, Tübingen 2003.
Dopunska literatura
 1. aktualni tjednici: Die Zeit, Der Spiegel i dr.
 2. internetski portali, stranice institucija i sl.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij