Naziv
Vojna psihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125503
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata psihologije s temeljnim spoznajama iz suvremene vojne psihologije u svijetu, uz sažet prikaz stanja u tom području u obrambenom sustavu Republike Hrvatske.
Sadržaj
 1. Predmet, povijest i razvoj vojne psihologije
 2. Metode Vojne psihologije
 3. Vojni psiholog u postrojbama Hrvatske vojske
 4. Psihologijske osnove učenja i poučavanja u vojsci
 5. Psihologijska selekcija i klasifikacija u vojsci
 6. Psihološka priprema za borbena djelovanja
 7. Bojni i izvanbojni stres u vojsci
 8. Prevencija bojnostresnih posljedica u Hrvatskoj vojsci
 9. Socijalnopsihologijske posebnosti vojnih skupina i postrojbi i zapovjedničko ponašanje
 10. Primjena psihologijske računalne testiraonice u vojnim institucijama- terenska nastava
 11. Pregovaranje i posredovanje u vojsci
 12. Psihologijske posebnosti međunarodnih vojnih operacija
 13. Psihologija posttraumatskog poremećaja ( PTSP-a) izazvanog ratnim stresom
 14. Psihologijske osnove specijalnog rata
 15. Uloga umjetne inteligencije u suvremenim sukobima

Ishodi učenja
 1. Integrirati znanja iz različitih područja psihologije i upravljati složenim situacijama, pri čemu će rasuđivati na temelju dostupnih informacija i donositi odluke koje uključuju društvenu i etičku odgovornost
 2. Kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini
 3. Kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 4. Identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 5. Učinkovito rješavati probleme iz područja primijenjene psihologije (psihologije rada i organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, predškolske i školske psihologije) služeći se profesionalnim znanjima i vještinama za analizu potreba i određivanje ciljeva psiho-socijalnih usluga
 6. Evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 7. Procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije temeljem prikladnih metoda (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 8. Identificirati i uvažavati razlike među ljudima te primjereno kreirati interakciju s pojedincima i grupama različitih sposobnosti, osobina i svjetonazora
 9. Kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima na temelju psihologijskih teorija i metoda
 10. 14. Unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja.
Metode podučavanja
predavanja i terenska nastava
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Pavlina, Ž i Komar. Z.(Ur.) (2000) Vojna psihologija. (knjiga br1) Zagreb: MORH (pogl. br. 2, 5, 9, 13, 18,19 i 23)
 2. Pavlina, Ž i Komar. Z. (Ur.) (2003) Vojna psihologija. (knjiga br2) Zagreb: MORH (pogl. br. 25, 26, 31, 32)
 3. Pavlina, Ž i Komar. Z. (Ur.)(2005) Vojna psihologija. (knjiga br3) Zagreb: MORH (pogl. br. 47, 48 )
Dopunska literatura
 1. Gal,R. i Mangelsdorff,A.D. (Eds.) (1991). Handbook of Military Psychology. New York : Wiley.
 2. Publikacije (stručni i znanstveni članci itd.) Odjela za vojnu psihologiju MORH-a -Zagreb 1991-2014.g.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar