Naziv
Zaštita muzejskih zbirki
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117599
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati se s prirodnim zakonima koji utječu na propadanje muzejskih predmeta. Upoznati glavne metode ispitivanja stanja muzejskih predmeta. Usvojiti znanje o glavnim simptomima oštećenja muzejskih predmeta. Upoznati metode i standarde održavanja i zaštite muzejskih predmeta. Usvojiti vještine potrebne za kontrolu okoline, rukovanje zbirkom i sigurnost zbirke. Spoznati odnos zaštite muzejske građe prema zaštiti kulturnog nasljeđa u cjelini.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; pojam zaštite u muzejima i baštinskim institucijama
 2. Pojam zaštite unutar muzeološkog teorijskog okvira; konzervatorsko-restauratorska struka i problem terminologije
 3. Pojam muzejske čuvaonice; osnove organizacije muzejske čuvaonice
 4. Pojam muzejske čuvaonice; osnove organizacije muzejske čuvaonice; odabrani primjeri iz prakse
 5. Prezentacija i analiza Centra zbirki Švicarskog nacionalnog muzeja u Affoltern am Albisu
 6. Sigurnost u muzejskim zgradama; plan spašavanja i evakuacije
 7. Utjecaj svjetlosti na muzejske zbirke; štetno djelovanje svjetlosti na izložbi
 8. Utjecaj svjetlosti na muzejske zbirke; štetno djelovanje svjetlosti na izložbi; odabrani primjeri iz prakse
 9. Utjecaj temperature i vlage na muzejske zbirke; štetno djelovanje neadekvatne relativne vlage na izložbi
 10. Utjecaj temperature i vlage na muzejske zbirke; štetno djelovanje neadekvatne relativne vlage na izložbi; odabrani primjeri iz prakse
 11. Biološka aktivnost i utjecaj na zbirke; praktični načini zaštite; plijesni, insekti, glodavci
 12. Štetni materijali i tvari; plinovi i čestice; metode zaštite
 13. Rukovanje predmetima; opasnosti i mjere opreza; praktični savjeti i oprema
 14. Zaštita predmeta prilikom transporta; nužne mjere opreza, fizičke i pravne
 15. Završno predavanje; analiza seminarskih radova, završna diskusija

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam zaštite unutar muzeološkog teorijskog okvira
 2. Objasniti specifične konzervatorsko-restauratorske pojmove
 3. Identificirati glavne uzročnike propadanja baštine
 4. Opisati metode usporavanja i zaustavljanja propadanja baštine
 5. Primijeniti praktične metode izbjegavanja i ublažavanja posljedica nesreća na baštini
 6. Analizirati prostorne opasnosti za predmete baštine
 7. Procijenit razinu opasnosti za predmete baštine
 8. Preporučiti poboljšanja smještaja predmeta baštine
 9. Organizirati/planirati suradnju sa stručnjacima iz područja zaštite
 10. Upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
 11. Obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
 12. Istraživati muzeološku/baštinsku problematiku
 13. Demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
 14. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalno istraživanje i rasprave unutar predavanja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit 60% i seminarski rad 40%.

Obavezna literatura
 1. Osnove zaštite i izlaganja muzejskih zbirki. Zagreb: MDC, 1993.
 2. Thompson, G. Museum Environment. I dio. London: Butterworths, 1978, str. 1-163.
 3. Knell, S. (Ur.). Care of Collections. London: Routledge, 1994.
 4. Thompson, J.M.A. (Ur.) Manual of Curatorship: Poglavlja 26-42. London: Butterworths, 1984, str. 192-373.
 5. Bachmann, K. Conservation concerns. Washington; London: Smithsonian Institution Press [etc.], 1992.
Dopunska literatura
 1. Vokić, Denis. Preventivno konzerviranje slika, polikromiranog drva i mješovitih zbirki / Denis Vokić - [Zagreb] : K-R Centar : Hrvatsko restauratorsko društvo : Udruga Gradine i godine, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij