Naziv
Zaštita podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
52656
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s potrebom za zaštitom računala i elektroničkih podataka, s opasnostima i načinima zaštite.
Sadržaj
 1. Uvod, potreba za zaštitom računala i podataka na računalu
 2. Računalni virusi – definicija, vrste i karakteristike
 3. Načini zaštite od virusa – izbjegavanje rizičnih ponašanja
 4. Antivirusni alati i način njihova djelovanja
 5. Ostale vrste zloćudnih programa: računalni crvi, trojanski konji, špijunski softver (spyware) i adware
 6. Napadi na internetu – vrste, metode i motivi počinitelja
 7. Zaštita od napada na internetu – vatrozid (firewall) i zaštita računalnih mreža višeslojnom zaštitom
 8. Neželjena elektronička pošta (spam)
 9. Zaštita privatnosti, privatnost na radnom mjestu
 10. Globalni sustavi za nadzor podataka – projekti Echelon i Prism
 11. Računalni kriminal – pojavni oblici
 12. Sprječavanje računalnoga kriminala
 13. Osnove kriptološke zaštite podataka
 14. Kritopisni sustavi s javnim ključem, digitalni potpis
 15. PGP (Pretty Good Privacy) – program za zaštitu elektroničke pošte

Ishodi učenja
 1. razumjeti opasnosti od zloćudnih programa i internetskih napada
 2. upoznati načine zaštite računala i elektroničkih podataka
 3. razumjeti potrebu zaštite privatnosti i načine kako zaštititi vlastitu privatnost na Internetu
 4. upoznati oblike računalnoga kriminala i načine njegova sprječavanja
 5. Interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 6. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 7. Provoditi i ocijeniti programe zaštitite građe i podataka
 8. Odabrati i upotrijebiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 9. Sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 10. Primijeniti, kritički procijeniti i povezati znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 11. Identificirati informacijske potrebe korisnika
 12. Provoditi programe zaštitite građe i podataka
 13. Prepoznati, razlikovati i koristiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 14. Primijeniti znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se seminarski rad i znanje pokazano na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Conry-Murray, Weafer: Sigurni na Internetu, Miš, Zagreb, 2006.
Dopunska literatura
 1. Schneier, Bruce: Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World, Wiley, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar